Anlægstilskud til idrætsfaciliteter

Drømmer du om at få etableret en ny idrætsfacilitet, at opgradere en eksisterende eller at få renoveret nogle nedslidte faciliteter? Så er der mulighed for at få hjælp til finansiering af Københavns Kommune.

Søg anlægstilskud til idrætsfaciliteter

Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2024.

Gode idrætsfaciliteter er en forudsætning for at københavnerne kan have et godt og aktivt fritidsliv. For at skabe endnu bedre rammer for byens idrætsliv, er der i Københavns Kommune afsat en række puljer, der har til formål at understøtte københavnernes ønsker, ideer og initiativer via tilskud til anlægsprojekter.

Der er mulighed for støtte til anlægsprojekter af forskellig skala, hvilket kan dække over alt fra mindre renoveringsprojekter til større anlægsprojekter og nybyggeri. Så længe projektet har til formål at skabe bedre rammer for byens idrætsliv, er ingen projekter for små eller for store.

På samme måde kan der søges støtte til projekter af forskellig karakter, hvad end der er tale om opgradering af eksisterende faciliteter, renovering af nedslidte faciliteter eller byggeri af nye faciliteter.

Man kan søge anlægstilskud, hvad end man er forening, privatperson på vegne et fællesskab, boligselskab, grundejer el.lign. Fælles for alle ansøgere prioriteres det positivt,

  • at det ansøgte projekt medfører forbedrede muligheder for udendørs aktivitet i regi af foreninger eller selvorganiseret
  • at projektet er forankret i de lokale foreninger
  • at projektet opnår medfinansiering, der kan give projektet et yderligere løft
  • at børn og unge får gavn af forbedringerne.

Som ansøger skal man ikke forholde sig til, hvilken pulje man skal søge. Der er én fælles indgang for ansøgninger til anlægsprojekter, og Kultur- og Fritidsforvaltningen vil sørge for at henvise ansøgningen til den rette pulje.

Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2024.

Inddragelses- og aktiveringsmidler

I forbindelse med ansøgning til opgradering eller nye faciliteter er det muligt at søge om midler til inddragelse af lokale børn eller lokale institutioner i processen. Det er også muligt at søge om midler til at igangsætte idrætsaktiviteter på de opgraderede anlæg. Idrætsaktiviteterne kan både have karakter af faste ugentlige træninger, events eller lignende. Aktiviteterne kan være målrettet både børn, voksne og familier.

Databeskyttelse

Når forvaltningen behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Det drejer sig blandt andet om retten til indsigt, retten til berigtigelse og retten til sletning.

Kontakt

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Har du spørgsmål til ansøgning, så står Kultur- og Fritidsforvaltningen til rådighed til råd og vejledning. Skriv til os, så vil du blive kontaktet enten pr. mail eller telefon.