Billede
Piger til fodbold

Andre muligheder for økonomisk støtte

Se øvrige muligheder for økonomisk støtte til deltagelse i fritidslivet for udsatte børn og unge.

Andre muligheder for økonomisk støtte

Vis alle

DGI's pulje: Foreningsliv for alle

Hvis jeres forening er medlem af paraplyorganisationen DGI, er der mulighed for at ansøge om økonomisk støtte til børn, der ikke er i stand til at betale for eksempelvis kontingent (2/3 af beløbet for et års kontingent dækkes) eller et gebyr for deltagelse i et stævne.

Ansøg via DGI's hjemmeside.

Fritidspuljen til flygtningebørn- og familier

Fritidspuljen giver støtte til:

  • Børn under 18 år fra flygtningefamilier, hvor den ene eller begge forældre modtager integrationsydelse
  • Uledsagede flygtningebørn

Fritidspuljen i Dansk Flygtningehjælp støtter deltagelse i forenings- og fritidsaktiviteter med et beløb på op til 1.000 kr. pr. år. Fritidspuljen yder også støtte til fritidsudstyr på et beløb op til 500 kr. Fritidsaktiviteterne kan være alt inden for idræt og kultur som fodbold, spejder, drama og musik. Musikundervisning er væsentligt dyrere end andre fritidsaktiviteter, og Fritidspuljen udsteder derfor et begrænset antal pladser til musikundervisning med et forhøjet beløb på op til 6.000 kr. inklusiv instrumentleje.

Ansøg via Fritidspuljens hjemmeside.

Foreningen til støtte for mødre og børn

Foreningen til støtte for mødre og børn uddeler legater til en lang række formål. Foreningen kan give legater til børns fritidsaktiviteter - herunder kontingent, udstyr og andre omkostninger ved deltagelse i en fritidsaktivitet.

Ansøg via foreningens hjemmeside (under Søg legat til børns fritid).

Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Hvis familien har en sagsbehandler, så tag direkte kontakt til hende/ham. Måske har de penge afsat specifikt til børns fritidsaktiviteter. Hvis familien ikke har en sagsbehandler, kan du kontakte den børnefamilieenhed, der er nærmest barnets bopæl.

Oversigt over børnefamilieenheder.