Du er her

Støtte til kontingent og udstyr

Københavns Kommune giver udsatte børn og unge støtte til kontingent, udstyr og stævnedeltagelse. Se kriterierne og ansøg om støtte her.

Ansøg om støtte ved at udfylde ansøgningsskemaet

Målgruppe
Ordningen er målrettet børn og unge i alderen 6 - 17 år fra økonomisk trængte familier samt børn og unge med flygtningestatus bosat i Københavns Kommune.

Hvem kan søge?
Godkendte folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune, kulturtilbud med aktiviteter for børn i Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner samt FritidsGuiderne KBH kan søge om kontingentstøtte på vegne af et barn.

De aktiviteter, der søges kontingentstøtte til, skal være kontinuerlige med minimum 6 sammenhængende aktivitetsgange. Der kan ikkesøges til enkeltstående events.

Forældre, sagsbehandlere m.v. kan ikke søge direkte, men skal kontakte kulturtilbuddet/foreningen, hvor barnet ønsker at gå. Hvis barnet ønsker at gå til noget, men man ikke har kendskab til en konkret forening, kan man få hjælp af FritidsGuiderne ved at udfylde skemaet her.

Hvor meget kan søges?
1.000 kr. årligt pr. barn til kontingent samt 500 kr. årligt pr. barn til udstyr og stævnedeltagelse. Der er løbende ansøgningsfrist. Kultur- og Fritidsforvaltningen behandler ansøgningen inden for 14 dage. Midlerne udbetales direkte til foreningen/kulturtilbuddet. Midlerne udbetales inden for 30 dage efter tilsagn. Maksimum 30 % af foreningens medlemmer eller kulturtilbuddets deltagere må være på kontingentstøtte.

Tro og love
Ansøger skal i ansøgningen på tro og love tilkendegive, at der forinden ansøgning har været en dialog med familien, og at det på den baggrund vurderes, at familien er støtteberettiget.

Inden du søger, skal du kende:

  • Barnets navn og fødselsdato
  • Telefonnummer til barnets forælder/værge
  • Beløbet, der søges om
  • Den fulde kontingentpris pr. år, hvis du søger om kontingentstøtte
  • Foreningens eller kulturtilbuddets CVR-nr.
  • Kassererens mailadresse, hvis du søger som forening eller kulturtilbud
  • Mailadresse på din kontaktperson i FritidsGuiderne KBH og navn på kontaktpersonen i foreningen, hvis du søger som FritidsGuide

Samtykke til opbevaring af personoplysninger
Desuden skal der indhentes samtykke fra forældre/værge til opbevaring af oplysninger om barnet hos Københavns Kommune og hos jer. Samtykket kan godt være mundtligt, men skal kunne dokumenteres. Forældre/værge for registrerede personer kan til enhver tid ved henvendelse til foreningen/organisationen få sine data udleveret eller slettet.  

Se de fulde kriterier for kontingentstøtte i PDF-filen nedenfor. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.