Nyhedsbrev til foreninger og aftenskoler

Her kan du tilmelde dig Kultur- og Fritidsforvaltningens nyhedsbrev for foreninger og aftenskoler - samt læse de senest udsendte nyhedsbreve.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Herunder kan du læse de senest udsendte nyhedsbreve for foreninger og aftenskoler.

 

______________________________________________________________________________

Nyt til foreninger og aftenskoler

19. april 2023

 

Folkeoplysningsudvalget havde møde den 11. april 2023

Folkeoplysningsudvalget havde møde den 11. april 2023

På mødet behandlede udvalget blandt andet ønsker til budgetforhandlingerne og videre proces for arbejdet med en ny Folkeoplysningspolitik.

Læs referatet fra Folkeoplysningsudvalgets møde.

 

Ansøg om at komme med i programmet på Kulturhavn Festival

Der er nu åbent for ansøgninger til programmet for Kulturhavn Festival, der foregår den 26.-27 august. Kulturhavn er en kulturfestival, der bringer kunst, kultur og bevægelse til Københavns Havn. I 2023 går turen til Teglholm Brygge i Sydhavn og Orientkaj St. i Nordhavn, hvor der vil være mulighed for at tage københavnerne med på eventyr på og omkring Kulturhavns festivalpladser.

Har du, din forening eller gruppe en fed idé til en aktivitet på kajen eller i vandet, så tøv ikke med at sende en ansøgning afsted. Deadline for ansøgninger er 21. april.

Læs mere på kulturhavn.kk.dk. Har du spørgsmål, er, du velkommen til at kontakte programansvarlig, Line Hørlück Eriksen, på mail SX7Q@kk.dk eller tlf. 24206768.

 

Søg Forenings- og aftenskolepakken

Foreninger og aftenskoler kan søge Forenings- og aftenskolepakken i 2023 for at løfte rammerne om de folkeoplysende aktiviteter i de faciliteter, Københavns Kommune stiller til rådighed for folkeoplysende foreninger og aftenskoler.

Folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge til at optimere eller forbedre faciliteter, så de er egnet til folkeoplysende aktiviteter. Der kan søges til både mindre og større investeringer. Tidligere er der givet midler til f.eks. opsætning af basketkurve, gymnastikredskaber og musikanlæg.

Næste ansøgningsfrist er d. 7. maj 2023.

Alle ansøgninger sendes via mail til book@kff.kk.dk.

Læs mere om kriterier og ansøgningskrav her: https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/tilskud-og-puljer-for-foreninger-og-aftenskoler/forenings-og-aftenskolepakken.

 

Aktivitetsmåling i Svanemøllehallen og i Valby Hallen/Valby Idrætspark

I perioden fra april 2023 til april 2024 afprøver Kultur- og Fritidsforvaltningen i et pilotprojekt aktivitetsmåling i Svanemøllehallen og i Valby Hallen/Valby Idrætspark. Pilotprojektet skal blandt andet undersøge, om aktivitetsdata kan skabe et bedre grundlag for at vurdere, hvordan forvaltningen bedst muligt udnytter de tilgængelige idrætsfaciliteter.

Aktivitetsniveauet måles på udvalgte baner ved hjælp af aktivitetstællere. Aktivitetstællere er små kameraer, som installeres på væggene i udvalgte haller, hvor de måler aktivitetsniveauet på banerne i den etårige periode. Aktivitetsmålingerne foretages af HallMonitor, en dansk virksomhed, som har udviklet teknologier til aktivitetstælling og behandling af aktivitetsdata. HallMonitor anvendes allerede i mange af landets kommuner. Kameraerne tager et billede hvert 15. minut. Billedet analyseres for antal tilstedeværende, hvorefter billedet anonymiseres med sløring. Originalbilledet slettes herefter for bestandigt. Der opbevares altså ikke personoplysninger, og den information, Københavns Kommune bruger, er anonymiseret.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil bruge aktivitetsdata i samspil med booking- og besøgsdata til at få en bedre forståelse for, hvordan og hvornår kommunens anlæg bliver benyttet. Aktivitetsdata giver indsigt i udnyttelsesgraden af faciliteterne, hvilket kan understøtte en mere kvalificeret dialog mellem foreninger og anlæg.

Eventuelle spørgsmål til pilotprojektet kan rettes til projektleder, Frederik Frydenlund Larsen på mail, WD0M@kk.dk, eller telefon, 2326 6427.

 

Samarbejdspuljen er tømt for 2023

Midlerne i Samarbejdspuljen for 2023 er alle uddelt pr. 27. februar. Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger og folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingsskoler og KKFO’er i Københavns Kommune til foreningsforløb i skoletiden/KKFO-tiden.

Der har været overvældende interesse for Samarbejdspuljen, siden der i december 2022 blev åbnet for ansøgninger til skole-foreningsforløb i 2023. Derfor er puljen på rekordtid blevet tømt.   

Der er til og med 2025 1,1 mio. kr. årligt til uddeling i puljen. Midlerne for 2023 er uddelt til 61 forløb med i alt 21 foreninger og 35 skoler og KKFO’er.

Fra den 1. august 2022 trådte justerede retningslinjer for puljen i kraft. Disse betød dels, at foreninger også kunne modtage støtte til forløb sammen med KKFO’er (fritidshjem for 0.-3. klasse), dels blev puljens grænse for, hvor meget hver forening kan modtage i årlig støtte, fjernet.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle-princippet og tildeles foreningerne efter en fast takst på 500 kr. pr. afviklet dobbeltlektion til én foreningsunderviser pr. klasse samt et engangsbeløb på 1.000 kr. pr. forløb til forberedelse.

Ansøgninger vedr. samarbejdsforløb i 2024 behandles første gang primo december. Se mere og find ansøgningsskemaet her.

 

______________________________________________________________________________

Nyt til foreninger og aftenskoler

21. februar 2023

 

Folkeoplysningsudvalget havde møde den 7. februar 2023

På mødet behandlede udvalget blandt andet evaluering af samarbejdsaftalen mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen og aftenskolernes regnskabsaflæggelse.

Læs referatet fra Folkeoplysningsudvalgets møde.

 

Søg Forenings- og aftenskolepakken

Foreninger og aftenskoler kan søge Forenings- og aftenskolepakken i 2023 for at løfte rammerne om de folkeoplysende aktiviteter i de faciliteter, Københavns Kommune stiller til rådighed for folkeoplysende foreninger og aftenskoler.

Folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge til at optimere eller forbedre faciliteter, så de er bedre egnet til folkeoplysende aktiviteter. Der kan søges til både mindre og større investeringer.

Næste ansøgningsfrist er d. 5. marts 2023.

Alle ansøgninger sendes via mail til book@kff.kk.dk.

Læs mere om kriterier og ansøgningskrav her: https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/tilskud-og-puljer-for-foreninger-og-aftenskoler/forenings-og-aftenskolepakken

 

Workshop om unge frivillige d. 8. marts kl. 17-20 hos DGI Storkøbenhavn

Vidste du, at 39 % af de unge, der ikke er frivillige i dag, gerne vil være det?

Kom med på en spændende og gratis workshop og få viden om, hvad der skal til for at engagere flere unge i jeres forening.

 

 

______________________________________________________________________________

Nyt til foreninger og aftenskoler

9. december 2022

 

Folkeoplysningsudvalget havde møde den 6. december 2022

På mødet behandlede udvalget blandt andet det kommende års bevillinger til aftenskoler og foreninger og ansøgninger til Forenings- og aftenskolepakken.

Læs referatet fra Folkeoplysningsudvalgets møde.

 

Opfordring om at spare på energien

Selv om der i en periode har været faldende elpriser, er det stadig aktuelt at spare på energien pga. de forsyningsudfordringer, krigen i Ukraine har medført de kommende vintre.

Derfor har Energistyrelsen udarbejdet en række plakater med gode råd til at spare på energien i dagligdagen. Plakaterne indgår bl.a. i en kampagne rettet mod kommunens medarbejdere, og Kultur- og Fritidsforvaltningen vil gerne opfordre foreningslivet til at hjælpe med at spare på energien.

Plakaterne bliver derfor ophængt i lokaler til foreningsaktiviteter, som Kultur- og Fritidsforvaltningen drifter. Foreninger i andre lokaler end kommunale, som også ønsker at gøre opmærksom på sparerådene, kan finde plakaterne til print: https://www.kk.dk/sites/default/files/2022-11/Energi_Printselv_FORENINGER.pdf

 

Julehilsen og nytårsforsæt fra bookingteamet

Glædelig jul og godt nytår til jer alle.

Kontoret holder lukket mellem jul og nytår og kan derfor hverken fanges via mail eller telefon.

Husk at tjekke startdato efter nytår i Foreningsportalen: Der er forskellige perioder for julelukning, og det er surt at gå forgæves.

Opfordring til nytårsforsæt: hold døren lukket.

Vi har desværre haft en del henvendelser fra skoler, der har været udsat for hærværk i løbet af de sidste par måneder, fordi døre har været holdt åbne af ting i klemme.

HUSK at holde døre lukkede:

  • Hvis der sker hærværk, er det den forening, der har holdt døren åben, der er erstatningspligtig, og det kan blive en dyr omgang.
  • Foreningen kan risikere at miste tiden, hvis der har været sat noget i klemme i døren.
  • I yderste konsekvens kan det lukke faciliteter på skolerne helt

 

Søg Forenings- og aftenskolepakken

Foreninger og aftenskoler kan søge Forenings- og aftenskolepakken i 2023 for at løfte rammerne om de folkeoplysende aktiviteter i de faciliteter, Københavns Kommune stiller til rådighed for folkeoplysende foreninger og aftenskoler.

Folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge til at optimere eller forbedre faciliteter, så de er bedre egnet til folkeoplysende aktiviteter. Der kan søges til både mindre og større investeringer.

Næste ansøgningsfrist er d. 5. marts 2023.

Alle ansøgninger sendes via mail til book@kff.kk.dk.

Læs mere om kriterier og ansøgningskrav her: https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/tilskud-og-puljer-for-foreninger-og-aftenskoler/forenings-og-aftenskolepakken

 

Ansøg om anlægstilskud til idrætsfaciliteter

Drømmer du eller din forening om nye og bedre idrætsfaciliteter, så er der nu muligheder for tilskud til at renovere, opgradere og bygge nyt.

For at skabe endnu bedre rammer for byens idrætsliv har Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsat midler til en række puljer, der understøtter københavnernes ønsker, idéer og initiativer via tilskud til anlægsprojekter på idrætsområdet.

Puljerne kan fra mandag d. 12. december 2022 søges via Københavns Kommunes hjemmeside: https://www.kk.dk/brug-byen/kultur-og-projektstoette/anlaegstilskud-til-idraetsfaciliteter

Der kan både søges støtte til opgradering af eksisterende faciliteter, renovering af nedslidte faciliteter eller byggeri af nye faciliteter. Projekterne kan finde sted på f.eks. byens idrætsanlæg, faciliteter i byrummet, private arealer m.v. Så længe der er tale om anlægsprojekter, der har til formål at skabe bedre rammer for byens idrætsliv, kan puljerne søges.

Der er reserveret 1 mio. kr. af puljemidlerne i 2023 til at etablere faciliteter til idræt på tage. Der er dermed særlige muligheder for ansøgninger til projekter, der finder sted på tage eller på anden måde i højden. Desuden er der nedsat en pulje specifikt til faciliteter, der understøtter muligheden for outdooraktiviteter i København, hvilket giver særlige muligheder for at søge tilskud til projekter på outdoor-området.

Der er ansøgningsfrist for denne ansøgningsrunde den 15. februar 2023.

Aktiveringsmidler: I forbindelse med ansøgning til opgradering eller nye faciliteter er det muligt at søge om midler til inddragelse af lokale børn eller lokale institutioner i processen. Det er også muligt at søge om midler til at igangsætte idrætsaktiviteter på de opgraderede anlæg. Idrætsaktiviteterne kan både have karakter af faste ugentlige træninger, events eller lignende. Aktiviteterne kan være målrettet både børn, voksne og familier.

 

Ansøgningsfrist til næste fordeling af Klubhuspuljen er den 15. februar 2023

Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune har igangsat ansøgningsrunde for Klubhuspuljen. Der kan søges tilskud til projekter i 2023 og 2024.

Omdrejningspunktet for puljen er nybyggeri, ombygning og renoveringer af klubhuse og foreningslokaler i København med henblik på at styrke rammerne for fællesskab i foreningerne.

Ansøgningsfristen er d. 15. februar 2023, og det forventes, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger midler til projekter d. 30. marts 2023.

Opfordring til nytårsforsæt: hold døren lukket.

Projekter skal have en minimumsstørrelse på 500.000 kr., og der skal være minimum 10 % medfinansiering til projektet, men maks. 200.000 kr. (kan være i form af økonomiske midler, frivillig arbejdskraft eller andet).

Puljen søges via Klubhuspuljens ansøgningsskema på Københavns Kommunes hjemmeside: https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/tilskud-og-puljer-for-foreninger-og-aftenskoler/klubhuspuljen

Alle ansøgninger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, der på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, beslutter fordeling af puljen.

 

Børnesundhedsprofilen

Børnesundhedsprofilen er en spørgeskemaundersøgelse for eleverne i 3., 6. og 9. klasse på de københavnske skoler.

Undersøgelsen viser, at flertallet af elever i 3. og 6. klasse er aktive i idrætsforeningerne, men en del vælger fitnesscentre og selvorganiseret idræt til i 9. klasse.

De københavnske børn giver også udtryk for, at der er gode steder for leg, sport og aktivitet i deres nærområde. Der er dog også tegn på, at f.eks. piger har en dårligere trivsel eller sundhedsadfærd end drenge.

Det er blot nogle af resultaterne i Københavns Kommunes første Børnesundhedsprofil, hvor mere end 9.000 børn har svaret. Alle svar fra Børnesundhedsprofilen helt ned på skoleniveau kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside.

Læs mere om børnesundhedsprofilundersøgelsen her: https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/sundhed-og-sygdom/boernesundhedsprofilen

 

______________________________________________________________________________

Nyt til foreninger og aftenskoler

28. oktober 2022

 

Folkeoplysningsudvalget havde møde den 25. oktober 2022

På mødet behandlede udvalget blandt andet ansøgninger til Forenings- og aftenskolepakken og de frivillige folkeoplysende foreningers regnskabsaflæggelse for 2021.

Læs referatet fra Folkeoplysningsudvalgets møde.

 

Samarbejdspuljen er tømt for 2022

Midlerne i Samarbejdspuljen for 2022 er pr. 29. september alle uddelt. Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger og folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingsskoler og KKFO’er i Københavns Kommune til foreningsforløb i skoletiden/KKFO-tiden.

I 2022-2025 er der årligt 1,1 mio. kr. til uddeling i Samarbejdspuljen. Fra den 1. august 2022 trådte justerede retningslinjer for puljen i kraft. Disse betød dels, at foreninger også kunne modtage støtte til forløb sammen med KKFO’er (fritidshjem for 0.-3. klasse), dels blev puljens grænse for, hvor meget hver forening kan modtage i årlig støtte, fjernet. Siden da har der været stor søgning på puljen.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle-princippet og tildeles foreningerne efter en fast takst på 500 kr. pr. afviklet dobbeltlektion til én foreningsunderviser pr. klasse samt et engangsbeløb på 1.000 kr. pr. forløb til forberedelse.

Ansøgninger vedr. samarbejdsforløb i 2023 behandles første gang primo december. Se mere og find ansøgningsskemaet her:https://aabenskole.kk.dk/artikel/samarbejdspuljen-skoler-og-folkeoplysende-foreninger

 

Gebyr for brug af faciliteter

Foreninger og forbund vil i november modtage en faktura for deres brug af faciliteter i første halvår af 2022.

I 2019 besluttede Borgerrepræsentation at opkræve gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune for folkeoplysende aktiviteter. Borgerrepræsentationens beslutning kan læses her:https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-20062019/referat/punkt-27

Gebyret opkræves halvårligt, og første faktura dækkede andet halvår 2019. På grund af coronarestriktioner for brug af faciliteter blev der ikke opkrævet gebyr for 2020 og 2021.

Opkrævningen for første halvår 2022 er desværre blevet forsinket, og fakturaerne vil derfor først blive udsendt i november. Dette beklager forvaltningen.

Læs mere om gebyret på Københavns Kommunes hjemmeside her:https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/folkeoplysende-forening/laan-af-lokaler-og-faciliteter/gebyr

 

Foreningers adgang til skolefaciliteter

Fremover bliver det nemmere for foreninger at komme ind på skolerne i forbindelse med deres folkeoplysende aktiviteter. Fra den 1. november overgår vi til, at hver forening får én fast adgangskode, som kan bruges til alle deres skolebookinger. Undervisere og deltagere bruger således den samme kode.

Koden virker fra et kvarter før bookingen starter til en halv time efter.

Der vil derfor ikke længere blive udsendt sms-adgangskoder, men eksisterende adgangskort vil stadig virke. Forvaltningen forventer at udfase kortene til sommerferien 2023.

De faste koder gælder ikke skolesvømmehaller. Af sikkerhedsmæssige grunde skal der her bruges en kombination af adgangskort og elevkoder.

 

Workshop 8. november 2022: Få flere piger og kvinder i foreningen

Oplever jeres forening frafald af piger og kvinder? Det er I ikke alene om! Pigers idrætsdeltagelse falder i teenageårene, og især foreningsidrætten vælges fra, når hverdagen er omskiftelig.

Kom med til denne workshop, som afholdes af DGI Storkøbenhavn, og få inspiration til hvordan I kan forstørre og forstærke jeres aktiviteter, så flere piger og kvinder motiveres til at være med.

Efter workshoppen går I bl.a. hjem med viden om barrierer og motiver for pigers idrætsdeltagelse og idrætsforeningens rolle i piger og kvinders mentale sundhed.

Der vil også være inspiration til, hvordan I konkret kan arbejde med at få flere piger og kvinder med og værdifuld sparring med andre deltagende foreninger.

Tid og sted: Torsdag d. 08.11.22 kl. 17-20 i DGI Storkøbenhavns lokaler, Vesterbrogade 6D 5. sal, 1620 København V.

Mere info om Flere piger og kvinder i idrætsforeninger:https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/projekter/flere-piger-og-kvinder-i-forening

Tilmelding her:https://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202221005025 (frist 1. nov.)

 

Netværksmøde for ansatte i foreninger 25. november 2022

DGI Storkøbenhavn inviterer til netværksmøde for ansatte i foreninger fredag d. 25. november 2022 kl. 9-13.00.

Mange foreninger i Storkøbenhavn har en eller flere ansatte. En undersøgelse foretaget af DGI landsplan viser, at de ansatte i foreningerne ønsker at være en del af et netværk, hvor de har mulighed for sparring og møde andre som også arbejder som foreningskoordinator/ udvikler, klub- eller sportschef.

Se mere og tilmeld dig her:https://www.dgi.dk/arrangementer/202221854002?_ga=2.232582815.1440062711.1666957129-742840014.1666340561

 

______________________________________________________________________________

God energi (spareråd)