Søg

Klubhuspuljen

Klubhuspuljen er en årlig pulje, der støtter nybyggeri, ombygning og renovering af klubhuse og foreningslokaler.

Når du søger Klubhuspuljen, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning på denne side. Det er en elektronisk blanket.

Inden du søger, skal du læse kriterierne for Klubhuspuljen. Du kan finde link til kriterierne for Klubhuspuljen under Dokumenter på denne side.

De projekter, du søger om midler til, skal samlet koste minimum 500.000 kr. 

Hvem kan søge klubhuspuljen

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge klubhuspuljen om penge (tilskud) til nybyggeri, ombygning eller renovering af klubbens eller foreningens lokaler. 

Klubhuspuljen lægger vægt på at støtte byggeprojekter, der styrker rammerne om fællesskabet i foreningen eller klubben. 

Fortrolige og følsomme personoplysninger

Din ansøgning må ikke indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger, så som personnummer, helbredsoplysninger, politisk/religiøst tilhørsforhold eller lignende. Hvis det er vigtigt for forståelsen af din ansøgning, at du medtager fortrolige eller følsomme personoplysninger, er det vigtigt du gør opmærksom på det i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen, så din ansøgning kan blive håndteret korrekt. I dette tilfælde opfordres du til at ansøge gennem funktionen ”Skriv sikkert til Sekretariat og Byudvikling (digital post)” nedenfor.

Når forvaltningen behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Det drejer sig blandt andet om retten til indsigt, retten til berigtigelse og retten til sletning. 

Du kan læse mere om, hvordan Københavns Kommune behandler dine persondata og dine rettigheder i den forbindelse.

Om ophavsret i ansøgninger

Din ansøgning bliver offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside kk.dk sammen med dagsordenen.  Derfor skal du sikre, at eventuelle ophavsretlige spørgsmål og lignende er afklarede, når ansøgningen bliver offentlig tilgængelig. Det kan f.eks. være brug af billeder, tegninger og fotos i ansøgningen, som du ikke har rettigheder til at vise eller ikke har betalt for.

Du vil blive afkrævet erstatningsbeløbet, hvis kommunen bliver erstatningsansvarlig for en ophavsretskrænkelse, når din ansøgning offentliggøres på vores hjemmeside.

Kontakt

Mike Brandt

Mike Brandt

Byudvikling og Faciliteter

Planlægning