Du er her

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Læs mere om, hvordan du og din forening kan søge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde.

Ansøgningsrunden til puljen for frivilligt socialt arbejde - §18-midlerne - 2018 er lukket. 

NB! §18-puljen har fået nye kontooplysninger i forbindelse med tilbagebetaling:

  • Reg nr: 0216
  • Konto nr: 4069192288

Hvert år uddeler Socialudvalget midler til det frivillige sociale arbejde i København. Den økonomiske støtte er også kendt som §18 midler. 

Foreninger kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune, som udføres for at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.

Den økonomiske støtte gives i henhold til §18 i Lov om Social Service.

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsrunden for midler til fordeling i 2018 åbner mandag den 26. juni 2017. Ansøgningen skal laves i ansøgningsskemaet, som du finder nederst på denne side.

Ansøgningsfristen er den 1. september 2017 kl. 16.00.

Ansøgningsskemaet skal sendes til paragraf18@sof.kk.dk.

Ansøgninger, som først bliver modtaget efter ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Svar på ansøgningerne forventes at være klar i løbet af december 2017.

Det er Socialudvalget, der én gang om året beslutter fordeling af støtten til det frivilligt sociale arbejde på baggrund af ansøgningerne.

Hvem kan søge?

Støtten kan gives til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige indsats.
 
Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

• Besøgsvennetjenester
• Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
• Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.v.
• Frivillighedsformidlinger
• Kontaktsteder
• Ledsagerordninger på frivillig basis
• Rådgivning
• Sociale caféer
• Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
• Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
• Telefonrådgivninger
• Væresteder
• Andet

Der kan desuden i et vist omfang ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige etc.

Københavns Kommune prioriterer desuden 15 procent af de frivillige midler til 3-årige projekter, herunder samskabelsesprojekter. 

Støtten kan gives til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige indsats.

Hvilke betingelser stiller der? 

Der er en række betingelser for at en forening kan få tildelt økonomisk støtte. 

• Det sociale arbejde skal foregå i København for københavnere.
• Der skal være frivillige tilknyttet projektet.
• Der skal være tale om en social indsats, der kan supplere eller udvikle Københavns Kommunes egen virksomhed inden for det social- og sundhedspolitiske område, herunder sundhedsfremmende initiativer

For midlerne i 2018 gælder det, at der vil blive prioriteret 1 million kr. til projekter, der har fokus på beskæftigelse og frivillighed. Det vil sige, at projekterne skal indeholde aktiviteter, der bringer borgeren nærmere en meningsfuld og struktureret hverdag. Det kan fx være, hvis borgeren selv er frivillig eller andre aktiviteter, der på anden vis bidrager til, at borgeren kommer i beskæftigelse.

Evaluering og regnskab

Hvis en forening får tildelt en bevilling, skal foreningen indsende  evalueringsskemaet sammen med regnskabet. Nærmere krav til evaluering og regnskab vil fremgå af bevillingsbrevet. I kan også finde regnskabsinstruks og udbetalingsblanket for 2018 her nederst på siden.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende regnskab, er du velkommen til at kontakte vores regnskabsansvarlige på 33 17 21 60 / 23 25 57 15. Alle øvrige henvendelser kan ske til paragraf18-sekretariatet på 20 53 61 56 eller på mail til paragraf18@sof.kk.dk.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.