Københavns Kommune arrangementspulje

Du kan som arrangør søge om tilskud fra Københavns Kommunes arrangementspulje
Ansøg arrangementspuljen
Ansøgningsperioden er slut.

Ændret ansøgningsfrist og procedure for 2021

Grundet COVID-19 ændres ansøgningsfristen for støtte efter Arrangementspuljen til 1. august 2021.

Arrangementer der afholdes i perioden 1. oktober til 31. december kan i år ansøge om støtte efter Arrangementspuljen, da 2. behandlingen om udbetaling af støtte efter Arrangementspuljen i Teknik- og Miljøudvalget bortfalder.

Minimumskravet om 6 point efter ratingsystemet  ændres til 4 point, så arrangementer der opnår færre point også har mulighed for at få støtte fra Arrangementspuljen i 2021.

Du kan læse mere om beslutningen i indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget. 

Vilkår for arrangementspuljen

Det er vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2018, at tildeling af støtte fra arrangementspuljen er betinget af, at du som arrangør overholder vilkår for din arrangementstilladelse. 

Tilsagnet til støtte fra arrangementspuljen bliver derfor meddelt under forudsætning af, at arrangøren overholder de vilkår til renhold, støj mv. som fremgår af arrangementstilladelsen. Hvis du som arrangør misligholder arrangementstilladelsens vilkår, vil tilsagnet til støtte bortfalde. 

Vilkår om egenkontrol

For at opnå støtte skal du som arrangør udføre egenkontrol af din indsats ift. overholdelse af arrangementstilladelsens vilkår. Det betyder, at du som arrangør senest 14 dage efter sidste nedtagning, skal indsende dokumentation for, hvordan du har overholdt vilkårene. 

Du kan bruge denne skabelon for egenkontrol af vilkår for tilladelsen (pdf)

Retningslinjerne for arrangementspuljen. Opdateret januar 2019 inklusiv varselsbrev (pdf) 

Kontakt