Du er her

Københavns Kommune arrangementspulje

Du kan som arrangør søge om tilskud fra Københavns Kommunes arrangementspulje

Ansøgningsfrist  den 1. maj

Varsling af ændringer i vilkår i for arrangementspuljen

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af kriterier for tildeling af støtte fra arrangementspuljen d. 9. april 2018 er det vedtaget, at der skal ske en ændring af vilkårene for fordelingen af midlerne fra arrangementspuljen

Betinget tilsagn under forudsætning af overholdelse af arrangementsvilkår 

Fremover vil tilsagnet til støtte fra arrangementspuljen blive meddelt under forudsætning af, at arrangøren formår at overholde de vilkår til renhold, støj mv. som fremgår af arrangementstilladelsen. Såfremt arrangøren misligholder arrangementstilladelsens vilkår, vil tilsagnet til støtte bortfalde. Følgelig vil de kandidater til puljen, der ikke opnåede tilsagn til støtte alligevel have mulighed for at opnå denne, såfremt arrangøren kan dokumentere, at vilkårene for arrangementet er overholdt.

Vilkår om egenkontrol

Støtte fra arrangementspuljen vil også være betinget af, at arrangører forpligter sig til at udføre egenkontrol af deres egen indsats ift. overholdelse af arrangementstilladelsens vilkår. Dette indebærer at arrangøren senest 14 dage efter sidste nedtagning skal indsende dokumentation, for, hvordan de har overholdt vilkårene. 

Retningslinjerne for arrangementspuljen. Opdateret januar 2019 inklusiv varselsbrev

Kontakt