Søg

Søg udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler

Godkendte aftenskoler kan søge udviklings- og aktivitetspuljen om støtte til tidsbegrænsede projekter i aftenskolen.

Når du søger udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning på denne side. Det er en elektronisk blanket.

Inden du søger, skal du læse retningslinjerne for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler. Her kan du også læse, hvilke typer projekter, som udviklings- og aktivitetspuljen støtter.

Se link til retningslinjerne under Dokumenter på denne side, og i en kort version i fold ud-teksten på denne side.

Hvem kan søge udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler

Godkendte aftenskoler i København kan søge udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler om penge (tilskud).

Det skal du vide om udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler

Puljens formål

​Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskolers formål er at styrke: 

 • Udviklingen af nye aktiviteter, hvad angår form, indhold og målgruppe
 • Samarbejdet aftenskolerne imellem eller mellem aftenskoler og andre aktører
 • Aftenskolernes kompetencer og kapacitet til at bidrage til udviklingen af københavnernes fritidsliv i Københavns Kommune
 • Aftenskolernes kompetencer og kapacitet til at bidrage til løsning af politiske indsatsområder i Københavns Kommune.
Kriterier som projektet skal opfylde

Projektet skal opfylde et eller flere af følgende formål: 

 • Øge antallet af brugere af aftenskolens kursus- og aktivitetstilbud
 • Øge mangfoldigheden blandt brugere ved integration af etniske minoriteter eller andre målgrupper
 • Give aftenskolen mulighed for at spille en rolle inden for et nyt politisk indsatsområde
 • Udvikle aftenskolens aktivitetsformer 
 • Sikre kompetenceudvikling af aftenskolens leder, bestyrelsesmedlemmer og administrative personale.

Københavns Kommune anbefaler, at I læser Retningslinjerne for Udviklings- og aktivitetspuljen

Det kan I få tilskud til – og det kan I ikke få tilskud til

Det kan I søge tilskud til hos udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler: 

 • Løn til projektleder og koordinatorer
 • Løn til den ene af to undervisere, når der er tale om udvikling af pædagogiske metoder
 • Materialer i et mindre omfang
 • Foldere, avisannoncer og lignende, der synliggør projektet
 • Andre udgifter der vurderes afgørende for projektets succes.

 

Det kan I ikke søge tilskud til hos udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler: 

 • Anlægsbyggeri – herunder renovering
 • Aktiviteter, der hører under anden lovgivning, som ansvarsmæssigt er placeret uden for folkeoplysningsloven
 • Forplejning
 • Indkøb af større materiel af varig værdi, som for eksempel biler, fjernsyn, Av-udstyr, kontorudstyr mv.
 • Løn og honorarer til regionale eller nationale konsulenter
 • Undervisning eller lokaler, der støttes via Folkeoplysningsloven.
Krav om finansiering

Det er et krav fra aktivitets- og udviklingspuljen for aftenskoler, at I selv finansierer 25 procent af projektet (medfinansiering). Jeres egen del af finansieringen kan komme fra andre puljer, aftenskolen selv eller være frivilligt arbejde i projektets periode.

Har du spørgsmål?

Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler