Billede
Glade børn i idrætshal

Sociale partnerskaber

Københavns Kommune har Sociale partnerskaber med 25 folkeoplysende foreninger, der gør en særlig indsats for at rumme udsatte børn og unge. Foreningerne modtager 200.000 kr. årligt til ansættelse af en ressourceperson.

Formålet med de Sociale partnerskaber er at sikre, at der i de udsatte byområder i København findes faste, stabile og kontinuerlige foreningstilbud for børn og unge. Filosofien bag de Sociale partnerskaber er et opgør med ”projektkulturen”, og den tager udgangspunkt i det langsigtede og forebyggende arbejde.

I de udsatte byområder deltager børn og unge i mindre grad i foreningslivet end andre steder i byen, og folkeoplysende foreninger i disse områder oplever ofte større udfordringer med at skaffe frivillige, manglende forældreopbakning, mindre kontingentbetaling mm. Desuden kan flere af de børn og unge, som er i foreningerne, have sociale udfordringer, der kræver mere af trænere og ledere.

Med partnerskabet modtager foreningerne 200.000 kr. årligt i foreløbigt fire år ad gangen. Hele tilskuddet skal anvendes til ansættelse af en ressourceperson, der kontinuerligt skal arbejde med at gøre foreningen i stand til at rumme, inkludere og fastholde udsatte børn og unge.

De Sociale partnerskaber har eksisteret i forskellige former siden 2007 og i den nuværende form siden 2012 med fem foreninger. Siden er der afsat flere bevillinger på det kommunale budget, så der samlet set er fire bevillinger med i alt 25 foreninger. 

Foreningerne er udvalgt via forskellige ansøgningsrunder, hvor der har været de samme overordnede kriterier, men med en smule afveksling i forhold til nærhed til specifikke boligområder alt efter det politiske fokus. For at komme i betragtning til et partnerskab har foreningerne skullet have en vis størrelse og kunnet vise gode erfaringer over en årrække med at inddrage udsatte børn og unge. Aftalen om det sociale partnerskab løber i udgangspunktet i fire år, men kan forlænges, hvis der afsættes midler til indsatsen på kommunens budget efter de fire år.

Indsatsen er forankret i Idrætsudvikling i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Foreningerne i de Sociale partnerskaber

Vis alle

Vol. 1 (2012 - foreløbigt 2024)

Brønshøj Boldklub, Fremad Valby, Nørrebro Taekwondo Klub, Nørrebro United, SheZone

Vol. 2 (2018 - foreløbigt 2024)

Amager Judo Skole, Boldklubben Skjold, BK Union, BK Vestia, Copenhagen Floorball Club, Global Kidz, Hovedstadens Basketball Fællesskab, Hovedstadens Svømmeklub, Rollespilsfabrikken og Stevnsgade Basketball.

Vol. 3 (2020 - foreløbigt 2024)

B1908, DUI København, Fremad Amager, IF Stadion og Street Society.

Vol. 4 (Oktober 2020 ­– foreløbigt 2024)

Ajax København (har også indgået i et delt partnerskab med BK Vestia siden 2018), Amager SK, Boldklubben Hellas, Siam Athlete Nation og Valby IF-Gymnastik.

Pigepartnerskaber med fodboldklubber (okt. 2020 - medio 2024)

Københavns Kommune har i oktober 2020 – medio 2024 indgået Pigepartnerskaber med 8 fodboldklubber. Fodboldklubberne modtager midler til at ansætte en ressourceperson, der skal arbejde med at styrke og udvikle pigemiljøerne i klubberne, så de kan rekruttere flere piger og fastholde dem, der allerede spiller i klubberne.

De involverede fodboldklubber er: B.93, B1908, BK Skjold, BK Union, BK Vestia, Fremad Valby, Nørrebro United og Sundby Boldklub.

Se mere her.

Kontakt

Camilla Graversgaard Nielsen

Erfaringsopsamling vedr. Sociale partnerskaber