Om fritidsjobindsatsen

Fritidsjobindsatsen arbejder på at få unge mellem 15-24-årige i fritidsjob.

Indsatsen er i perioden 2024-2026 udvidet til at også at omfatte 13-14-årige, dog indtil videre kun i begrænset omfang.

Formålet med indsatsen er at give kriminalitetstruede og udsatte unge den fornødne støtte og opbakning til at finde et fritidsjob eller studiejob. Med fritidsjob opnår de unge tidlig erfaring med at tjene lommepenge, møde til tiden, skrive ansøgninger, gå til jobsamtale og generelt påtage sig et selvstændigt ansvar.

Undersøgelser viser, at fritidsjob øger de unges motivation for uddannelse, og løfter de unges kompetencer til at gennemføre en uddannelse. Fritidsjob bidrager således til at forebygge de væsentligste barrierer for uddannelse og job og give de unge et alternativ til kriminalitet.

Fritidsjobindsatsen varetages af Jobcenter København. Her matches de unge med enten kommunale studie- og fritidsjob med lønrefusion eller studie- og fritidsjob hos private virksomheder. Ungecentret tilvejebringer kommunale og private fritids- og studiejob gennem samarbejde med aktører, der er i tæt kontakt til de unge: boligsociale aktører, de boligsociale helhedsplaner, frivillige aktører (fx Fisken og Fritidsakademiet), ungeklubber, UU-København m.fl.

Fritidsjobindsatsen er finansieret gennem København Kommunes Integrationshandleplan, via "Sikker By" samarbejdet i Københavns Kommune samt en særlig indsats med fokus på unge i alderen 13-14 år. Det er målet, at der årligt skal etableres 470 fritidsjob til unge i Københavns Kommune. Ved kommunale fritidsjob er der afsat midler af til lønrefusion til arbejdsgiveren til ansættelsesforløb på 5 timer ugentligt op til 5 måneder.

Fritidsjobindsatsen arbejder med at:

  • opsøge, informere og opfordre københavnske virksomheder – private såvel som kommunale - til at ansætte unge i fritids- og studiejob.
  • hjælpe private virksomheder med at finde fritidsjobbere og studiejobbere som matcher virksomhedens behov.
  • rådgive og hjælpe unge med at få og fastholde fritidsjob – herunder også individuelle samtaler med unge, som ønsker et fritidsjob.
  • hjælp og vejledning til CV, ansøgning og samtaler.
  • personlig vejledning ved fremmøde i jobcentret.

 

Kontakt

Jobcenter København (fritidsjob)

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby

Åbningstider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00