Tryghedspartnerskaber

Københavns Kommune etablerer partnerskaber for at skabe større tryghed og bekæmpe kriminalitet i udsatte områder.

Sikker By arbejder på at skabe en mere tryg by for alle københavnere på tværs af bydele og lokalområder via et stærkt samarbejde mellem de sociale myndigheder i kommunen, skolerne, politiet, kriminalforsorgen, boligforeningerne m.fl.

Vi har især fokus på de lokalområder, hvor der er behov for særlige, områdebaserede indsatser for at øge trygheden og begrænse den borgerrettede kriminalitet. Dette arbejde er bl.a. forankret i lokale partnerskaber, der inddrager borgere og lokale aktører i udviklingen af et bestemt lokalområde.

Lokale partnerskaber

Vi har for tiden tre lokale partnerskaber, som du kan læse mere om herunder. 

Kontakt

Center for Byudvikling

Rådhuspladsen 1

1550 København V