Integration i Københavns Kommune

Københavns Kommunes integrationspolitik og integrationshandleplan skal sikre, at alle københavnere i lige omfang deltager i samfundet.

Københavns Kommunes integrationspolitik er pt. under revidering og forventes at blive offentliggjort til september 2023. Integrationshandleplanen er forlænget til og med 2023. Det forventes, at en ny integrationshandleplan træder i kraft i 2024.

Den seneste integrationspolitik og den nuværende (forlængede) integrationshandleplan kan læses nedenfor.

Københavnermodellen for integration af flygtninge

Med etableringen af en såkaldt københavnermodel, sætter vi tidligt ind i forhold til at hjælpe flygtninge. Blandt andet tager vores jobkonsulenter ud til asylcentre og møder flygtningene allerede inden, de kommer til København, for at afklare deres uddannelses- og erhvervskompetencer.

Vi samarbejder med virksomheder om at få flygtningene så hurtigt som muligt i praktik - og vi inddrager københavnerne. For en stor del af integrationen sker via de frivillige organisationer og i mødet med andre borgere.

I maj 2016 åbnede vi et såkaldt Welcome House for flygtninge. Det er i dag et helt unikt mødested med ca. 85 aktive frivillige og civilsamfundsorganisationer, der skaber liv i huset og hjælper kommunens flygtninge med at få en god start på deres nye liv i København.

Øvrige tal på området

Det nationale Integrationsbarometer synliggør mål for integrationsindsatsen og viser udviklingen mod målene på såvel kommune niveau som nationalt niveau.