Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen driver og udvikler dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud.

Alle børn skal kunne udleve deres drømme. Det er den vision, vi arbejder for i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Sammen med forældrene skaber vi rammerne for, at alle københavnske børn og unge kan være i trivsel og blive dannet og uddannet. Vi arbejder også for, at det kan ske i meningsfyldte fællesskaber, der giver dem de bedste muligheder videre i livet.    

Børne- og Ungdomsforvaltningen løser opgaver på følgende områder

Vis alle

Dagtilbud

I Københavns vuggestuer og børnehaver arbejder vi hver dag med at skabe en tryg, sund og lærerig hverdag for byens godt 30.000 børn. Ambitionen er, at København skal være en børneby med dagtilbud af høj kvalitet, der giver alle børn uanset baggrund de bedste muligheder for at trives, lære og udvikle sig.

Københavns Kommune har plads til børn i godt 200 kommunale og små 150 selvejende dagtilbud. København har også omkring 40 private daginstitutioner samt den kommunale dagpleje, som er et tilbud, hvor børn bliver passet af en eller flere dagplejere i hjemlige omgivelser.

Vi tilbyder plads i vuggestue eller dagpleje fra barnet er mellem 6 måneder og til i gennemsnit 2 år og 10 måneder, og derefter i børnehave til barnet starter i skole.  

Kvaliteten af de københavnske dagtilbud for børn på 0-6 år

Vil du vide mere om, hvordan det går i de københavnske dagtilbud, kan du læse mere i kvalitetsrapporterne for dagtilbud her

København vokser og børnetallet stiger

Antallet af børn og unge i København stiger de kommende år. Derfor bygger vi flere daginstitutioner, så vi har plads til alle børn.

Læs mere om København Kommunes dagtilbud og pasningsordninger

Folkeskoler

Børne og Ungdomsforvaltningen har ansvaret for 73 skoler i København – heraf 11 specialskoler. Skolerne i København har forskellige profiler og spænder over mindre skoler med to klasserækker til større skoler med helt op til syv klasserækker.

Alle børn i København er tilknyttet en distriktsskole via deres bopæl. Der er frit skolevalg i København. Det betyder, at forældre altid har mulighed for at søge en plads på den skole, de ønsker til deres barn.

Kvalitet i folkeskolerne i København

Vil du vide mere om, hvordan det går med de københavnske folkeskoler? I kvalitetsrapporterne for folkeskolen, kan du blive klogere på, hvordan elevernes karaktergennemsnit er, hvordan de trives og hvor mange, der tager en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Læs her om folkeskolernes kvalitetsrapporter 

København vokser – og der bliver behov for flere skoler

Antallet af børn og unge i København stiger de kommende år. Derfor bygger Københavns Kommune flere skoler, så vi fortsat kan tilbyde de nødvendige undervisningstilbud til alle, der har brug for det.

Læs mere om Københavns folkeskoler

EAT og madskoler

EAT er Københavns Kommunes skolemadsordning. 44 skoler i København har EAT-skolemadsordning og derudover har vi 16 skoler med eget produktionskøkken, hvor eleverne er med til at lave maden på skolen.

Eat har det økologiske spisemærke i guld. Det betyder, at 90- 100 procent af de varer vi anvender, er økologiske.

Læs mere om EAT

Fritidstilbud (fritidsinstitution, fritidsklub og UngeVærk)

Fritidsinstitution

Københavns Kommune tilbyder alle børn fra børnehaveklasse til 3. klasse en plads i skolens fritidsinstitution. Alle byens skoler har en fritidsinstitution, som er en integreret del af skolen, beliggende på - eller ved skolen.

Ca. 95 procent af de københavnske børn i børnehaveklasse til 3. klasse i folkeskolen, går i fritidsinstitution.

Fritidsinstitutionerne arbejder ud fra nogle fastlagte principper for det fritidspædagogiske arbejde i København. Det betyder blandet andet, at fritidsinstitutionerne skal tilbyde børn et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. De skal også sikre, at alle børn er en del af et stærkt og forpligtende børnefællesskab, hvor børnenes mulighed for selvbestemmelse kan udfolde sig.

Læs mere om fritidsinstitutioner

Fritidscentre

Børn mellem 10 og 18 år har mulighed for at få en plads i et fritidscenter, det vil sige i en fritidsklub eller UngeVærk afhængigt af alder.

Fritidsklubber og UngeVærker er samlet i fritidscentre, der er et tilbud til børn og unge efter skoletid, hvor de mødes med positive forventninger og støtte og vejledning i overgangen fra barn til ung til voksen.

Københavns Kommune har i de seneste år haft særligt fokus på at etablere attraktive ungemiljøer og fællesskaber. I 2022 er byens ungdomsklubber derfor erstattet af UngeVærker, hvor de unge kan samles om aktiviteter og samvær i rammer, der er indrettet til de unge.

Læs mere om fritidsklubber

Læs mere om UngeVærker

Tilbud til børn og unge med særlige behov

De Københavnske skoler og dagtilbud skal kunne danne og uddanne alle børn og unge. For de fleste børn og unge sker det i de almene tilbud, men nogle børn og unge har brug for særlige rammer i specialiserede tilbud. Det kan enten være på specialinstitutioner eller specialskoler eller i særlige rammer i samarbejde med de almene tilbud.

Plads til forskellighed

Københavns Kommune har fokus på at understøtte, at børn og unge kan blive i deres lokale fællesskab, og at alle børn og unge skal have de rigtige rammer for at kunne deltage fagligt og socialt. Forskellighed skal være en styrke i de københavnske skoler og daginstitutioner, og der arbejdes målrettet med at styrke de inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud og skoler.

Læs mere om Københavns tilbud til børn og unge med særlige behov

Ungdomsskolen

København Kommunes Ungdomsskole tilbyder fritidsundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse. Ungdomsskolens fritidsundervisning er for alle elever i byen, mens heltidsundervisningen henvender sig til unge med særlige behov for at kunne færdiggøre deres uddannelse. Hvert år deltager ca. 6.000 unge i nogle af ungdomsskolens forløb.

Læs mere om Ungdomsskolen

Sundhedsplejen 

Sundhedsplejen har kontakt til stort set alle nybagte småbørnsfamilier og er mange børns første kontakt med kommunen. Sundhedsplejens opgave består primært af barselsbesøg og tidlig forebyggende indsats. Sundhedsplejen har dog også ansvaret for sundhedsarbejde med børn gennem deres skoletid.

Læs mere om Sundhedsplejens arbejde

Børne- og Ungdomstandplejen

Børne- og Ungdomstandplejen tilbyder tandpleje til børn og unge i alderen 0-17 år. Mere end 100.000 børn og unge er tilknyttet tandplejen. Tandplejen består af 32 tandklinikker fordelt på skoler rundt om i kommunen. Kommunen har desuden fem tandreguleringsklinikker, tre mobile klinikker og en specialtandklinik.

Læs mere om tandplejen

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Ungdommens Uddannelsesvejledning København arbejder for at sikre, at alle københavnske unge efter grundskolen vælger, begynder på og gennemfører en ungdomsuddannelse. UU vejleder unge fra de går i 7. klasse til de får en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år.

Læs mere om UU København

Musikskole, billedskole og teaterskole

Musikskole

Københavns Kommunes musikskole har forskellige tilbud til borgere imellem 0-25 år. Musikskolen underviser bl.a. i alle instrumenter på alle niveauer og har bands, kor og orkestre inden for alle genrer.

Læs mere om Musikskolen

Billedskole

København Kommunes billedskole tilbyder fritidsundervisning på 40 hold for 500 elever fra 1. klasse til 3.G. Billedskolen underviser i tegning, maleri, skulptur, tegneserie, animation og andre billedskabende udtryk.

Billedskolen tilbyder også billedprojekter til skoleklasser og forløb, som foregår på skolerne i samarbejde med lærerne. Billedskolen er desuden videnscenter for faget billedkunst.

Læs mere om Billedskolen

Teaterskole

Københavns Kommunes teaterskole hedder Teaterbutikken. Skolen formidler scenekunst for, med og af børn, unge og voksne. Teaterskolen har 100 elever fordelt på de tre grupper, hvoraf 60 elever hver uge mødes i det store børneensemble.

Teaterbutikken udbyder årligt 25 klasseprojekter. Projekterne er gratis og kan søges af folkeskolerne i København.

Læs mere om Teaterskolen

Mere om Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00