Organisation i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forvaltningen har ca. 2.000 medarbejdere fordelt på en centralforvaltning og en række decentrale enheder.

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og for at borgmesterens og udvalgets beslutninger bliver ført ud i livet.

Direktionen

Vis alle

Administrerende direktør: Henrik Lund

Henrik Lund har været administrerende direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen siden august 2022.

Løn og ansættelsesforhold
Løn: 151.568,02 kr. månedligt. 
Pension udgør 20,99 %

Tidligere ansættelser
Afdelingschef i Finansministeriet
Afdelingschef i Børne- og Socialministeriet, herunder konstitueret departementschef
Vicedirektør i Socialstyrelsen, herunder konstitueret direktør
Kontorchef for Minister- og Ledelsessekretariatet i Indenrigs- og Socialministeriet samt Social- og Integrationsministeriet

Uddannelse
Cand.scient.pol., Aarhus Universitet

Kontakt
Direktionssekretær Christel Kirkeby, mail: X16N@kk.dk

Direktør: Marianne Becker Andersen

Marianne Becker Andersen har været fagdirektør i Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen siden februar 2022, konstitueret fagdirektør siden december 2021 samt konstitueret administrerende direktør i perioden 1. april – 31. juli 2022.

Løn og ansættelsesforhold
Løn: 112.012,28 kr. kr. månedligt
Pension udgør 20,74 %

Tidligere ansættelser
Kontorchef, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, herunder fungerende digitaliseringschef
Kommunikations- og analysechef, Det Kriminalpræventive Råd
Leder af HK Handels Forbundssektor
Kontorchef, Beskæftigelsesministeriet
Kontorchef, Socialministeriet

Uddannelse
Cand. scient. pol., Københavns Universitet

Kontakt
Direktionssekretær Trine Heinisch Skovby, mail: XE1J@kk.dk

Direktør: Signe Maria Christensen

Signe Maria Christensen har været ressourcedirektør i Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen siden 1. november 2022. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn: 112.012,28 kr. månedligt
Pension udgør 20,74 %

Tidligere ansættelser
Afdelingschef, Social- og Ældreministeriet
Konstitueret afdelingschef, Social- og Indenrigsministeriet
Kontorchef, Børne- og Socialministeriet
Kontorchef, SKAT
Souschef, Børne- og Socialministeriet

Bestyrelser og hverv (som repræsentant for kommunen)
Medlem, Kommunernes It-Arkitekturråd

Private tillidshverv
Bestyrelsesmedlem, Grosserer Ludvig Berlins og frk. Marie Poulsens Fond

Kontakt
Direktionssekretær Trine Heinisch Skovby, mail: XE1J@kk.dk

Centralforvaltningen

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen har en centralforvaltning, som består af en række fagkontorer og centre, der arbejder med alt fra beskæftigelsespolitik, integrationsplaner, økonomi, erhvervsstrategi, digitalisering til HR . 

Centralforvaltningen udarbejder beslutningsoplæg til politikerne og varetager diverse styringsopgaver for de decentrale jobcentre.

På Rådhuset finder du beskæftigelses- og integrationsborgmesteren og den administrerende direktør. Det er også her, at de politiske udvalgsmøder bliver holdt.

Decentrale centre og driftsenheder

Decentralt består Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen af: 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens organisationsdiagram

Kontakt

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Bernstorffsgade 17

1592 København V

Telefontider

Mandag

08:30 - 16:00

Tirsdag

08:30 - 16:00

Onsdag

08:30 - 16:00

Torsdag

08:30 - 16:00

Fredag

08:30 - 16:00