Søg

Socialforvaltningens organisation

Organisationen består af en direktion, tre borgercentre og seks centrale enheder.

Socialforvaltningens direktion

Administrerende direktør Mikkel Boje

Kontaktoplysninger: 

Telefon: 21 63 60 46

E-mail: mikkel.boje@kk.dk

Stilling:

Administrerende direktør

Uddannelse:

cand.scient.pol.

Årsløn ekskl. pension pr. 1. april 2021: 

1.827.753,96 kr. årligt.

Pension pr. 1. april 2021: 

20,17 %.

Ansættelsesforhold:

Kontraktansat.

Direktionsansvar for følgende områder:

Socialudvalget, HovedMED, Ledelsessekretariatet samt det overordnede ledelsesansvar for forvaltningen.

Bestyrelser og hverv

Ingen

Direktør Søren Skydsgaard

Kontaktoplysninger:

Telefon: 21 37 64 09

E-mail: jJ6Q@kk.dk

Stilling:

Ressourcedirektør

Uddannelse:

Cand.polit

Årsløn ekskl. pension pr. 1. april 2021:

1.278.423,84 kr. årligt inkl. kontraktstillæg

Pension pr. 1. april 2021:

20,17 %

Ansættelsesforhold:

Kontraktansat

Direktionsansvar for følgende områder:

Søren Munk Skydsgaard har som direktør ansvar for de centrale kontorer: Økonomi og Byggeri, Digitalisering, Organisationsudvikling, Regnskab og Kontrakt og Center for Socialpolitik og Udvikling. 

Bestyrelser og hverv:

Ingen

Direktør Katrine Ring

Kontaktoplysninger:

Telefon: 21 37 64 09

E-mail: RH72@kk.dk

Stilling: 

Fagdirektør

Uddannelse: 

Cand.scient.pol.

Årsløn ekskl. pension pr. 1. april 2021: 

1.278.423,84 kr. årligt inkl. kontraktstillæg

Pension pr. 1. april 2021: 

20,17 %

Ansættelsesforhold: 

Kontraktansat

Direktionsansvar for følgende områder: 

Katrine Ring er fagdirektør med ansvar for borgercentrene i Socialforvaltningen, Borgercenter Handicap, Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge.

Bestyrelser og hverv:

Ingen

Borgercenter Børn og Unge

Vicedirektør

Lise Stidsen Vandahl

Telefon: 25 23 92 71

Borgercenterchef - udførende centre

Sven Bjerre

 • Center for Tidlige Indsatser, Døgn- og Familieplejetilbud
 • Center for Brobygning, Rådgivning og Fleksible Indsatser
 • Center for Socialpædagogik og Psykiatri
 • Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge
 • SSP København 

Telefon: 20 83 70 80

Borgercenterchef - myndighed

Charlotte Ibsen

 • Børnefamilieenhed Amager
 • Børnefamilieenhed Brønshøj/Husum/Vanløse
 • Børnefamilieenhed City/Østerbro
 • Børnefamilieenhed Nørrebro/Bispebjerg
 • Børnefamilieenhed Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave

Telefon: 29 31 68 83

Borgercenter Handicap

Vicedirektør

Mette Boskov Vedsmand

Telefon: 51 60 48 47

Borgercenterchef - udførende centre

Jan Quist

 • Center for Autisme og Specialpædagogik
 • Center for Børn med Handicap
 • Center for Erhvervet Hjerneskade
 • Center for Omsorg og Specialpædagogik
 • Center for Selvejende Dagtilbud (Lavuk Stjernen)
 • Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse
 • Center Campo
 • Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)

Telefon: 23 45 97 96

Borgercenterchef - myndighed

Lise Valentin Bayer

 • Modtagelsen
 • Børneområdet
 • Ungeområdet
 • Voksenområdet
 • Udførerområdet for pædagogisk støtte og ledsagelse

Telefon: 20 33 70 91

Borgercenter Voksne

Vicedirektør

Anders Møller Jakobsen

Telefon: 29 12 76 81

Borgercenterchef

Britt Bergstedt

Telefon: 51 60 30 36

Borgercenterchef

Mie Carstensen

Telefon: 23 62 97 85

Borgercenterchef

Karoline Winther-Lund

Telefon: 23 22 90 10

Centrale enheder

Ledelsessekretariatet

Kontorchef Emil Dyred

Telefon: 24 94 76 58

Socialpolitik og Udvikling

Kontorchef Eva Stokbro

Telefon: 53 65 14 25

Digitalisering

Kontorchef Peter Flodin

Telefon: 29 62 04 08

Compliance, Indkøb og Kontrakt

Kontorchef Mika Kobborg Smidt

Telefon: 29 63 64 52

Organisationsudvikling

Kontorchef Tine Kock Nielsen

Telefon: 21 74 99 43

Økonomi og Byggeri

Kontorchef Johs Kristensen

Telefon: 21 47 22 10