Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Socialforvaltningens organisation

Organisationen består af en direktion, tre borgercentre og seks centrale enheder.

Socialforvaltningens direktion

Administrerende direktør Mikkel Boje

Kontaktoplysninger: 

Telefon: 21 63 60 46

E-mail: mikkel.boje@kk.dk

Stilling:

Administrerende direktør

Uddannelse:

cand.scient.pol.

Årsløn ekskl. pension pr. 1. april 2021: 

1.827.753,96 kr. årligt.

Pension pr. 1. april 2021: 

20,17 %.

Ansættelsesforhold:

Kontraktansat.

Direktionsansvar for følgende områder:

Socialudvalget, HovedMED, Ledelsessekretariatet samt det overordnede ledelsesansvar for forvaltningen.

Bestyrelser og hverv

Ingen

Direktør Søren Skydsgaard

Kontaktoplysninger:

Telefon: 21 37 64 09

E-mail: jJ6Q@kk.dk

Stilling:

Ressourcedirektør

Uddannelse:

Cand.polit

Årsløn ekskl. pension pr. 1. april 2021:

1.278.423,84 kr. årligt inkl. kontraktstillæg

Pension pr. 1. april 2021:

20,17 %

Ansættelsesforhold:

Kontraktansat

Direktionsansvar for følgende områder:

Søren Munk Skydsgaard har som direktør ansvar for de centrale kontorer: Økonomi og Byggeri, Digitalisering, Organisationsudvikling, Regnskab og Kontrakt og Center for Socialpolitik og Udvikling. 

Bestyrelser og hverv:

Ingen

Direktør Katrine Ring

Kontaktoplysninger:

Telefon: 21 37 64 09

E-mail: RH72@kk.dk

Stilling: 

Fagdirektør

Uddannelse: 

Cand.scient.pol.

Årsløn ekskl. pension pr. 1. april 2021: 

1.278.423,84 kr. årligt inkl. kontraktstillæg

Pension pr. 1. april 2021: 

20,17 %

Ansættelsesforhold: 

Kontraktansat

Direktionsansvar for følgende områder: 

Katrine Ring er fagdirektør med ansvar for borgercentrene i Socialforvaltningen, Borgercenter Handicap, Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge.

Bestyrelser og hverv:

Ingen

Borgercenter Børn og Unge

Vicedirektør

Lise Stidsen Vandahl

Telefon: 25 23 92 71

Borgercenterchef - udførende centre

Sven Bjerre

 • Center for Tidlige Indsatser, Døgn- og Familieplejetilbud
 • Center for Brobygning, Rådgivning og Fleksible Indsatser
 • Center for Socialpædagogik og Psykiatri
 • Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge
 • SSP København 

Telefon: 20 83 70 80

Borgercenterchef - myndighed

Charlotte Ibsen

 • Børnefamilieenhed Amager
 • Børnefamilieenhed Brønshøj/Husum/Vanløse
 • Børnefamilieenhed City/Østerbro
 • Børnefamilieenhed Nørrebro/Bispebjerg
 • Børnefamilieenhed Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave

Telefon: 29 31 68 83

Borgercenter Handicap

Vicedirektør

Mette Boskov Vedsmand

Telefon: 51 60 48 47

Borgercenterchef - udførende centre

Jan Quist

 • Center for Autisme og Specialpædagogik
 • Center for Børn med Handicap
 • Center for Erhvervet Hjerneskade
 • Center for Omsorg og Specialpædagogik
 • Center for Selvejende Dagtilbud (Lavuk Stjernen)
 • Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse
 • Center Campo
 • Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)

Telefon: 23 45 97 96

Borgercenterchef - myndighed

Lise Valentin Bayer

 • Modtagelsen
 • Børneområdet
 • Ungeområdet
 • Voksenområdet
 • Udførerområdet for pædagogisk støtte og ledsagelse

Telefon: 20 33 70 91

Borgercenter Voksne

Vicedirektør

Anders Møller Jakobsen

Telefon: 29 12 76 81

Borgercenterchef - udførende centre

Cecilie Engell

 • Center for Udsatte Voksne og Familier
 • Center for Specialiserede Botilbud
 • Center for Unge og Midlertidige Botilbud
 • Center for Støtte til Borgere i egen Bolig og AST
 • Center for Selvstændige Boformer og Sundhed
 • Hjemmeplejecenter Nord
 • Hjemmeplejecenter Syd
 • Hjemmeplejevisitation

Telefon: 40 24 77 86

Borgercenterchef - myndighed

Mie Carstensen

 • Center for Rusmiddelbehandling: Alkohol og stofområdet
 • Center for Rusmiddelbehandling: Substitutionsområdet
 • Bolig- og Beskæftigelsesenheden
 • Enheden for Kriminalpræventive Indsatser
 • Enheden for Sociale Ydelser
 • Hjemløseenheden
 • Psykiatrienheden

Telefon: 23 62 97 85

Centrale enheder

Ledelsessekretariatet

Kontorchef Emil Dyred

Telefon: 24 94 76 58

Socialpolitik og Udvikling

Kontorchef Eva Stokbro

Telefon: 53 65 14 25

Digitalisering

Kontorchef Peter Flodin

Telefon: 29 62 04 08

Regnskab og Kontrakt

Kontorchef Lone Berner Wolff

Telefon: 24 98 10 45

Organisationsudvikling

Kontorchef Tine Kock Nielsen

Telefon: 21 74 99 43

Økonomi og Byggeri

Kontorchef Johs Kristensen

Telefon: 21 47 22 10