Socialforvaltningens organisation

Organisationen består af en direktion, tre borgercentre og seks centrale enheder.

Socialforvaltningens direktion

Vis alle

Administrerende direktør Mikkel Boje

Kontaktoplysninger: 

Telefon: 21 63 60 46

E-mail: mikkel.boje@kk.dk

Vær opmærksom på, at mailen ikke er en sikker mail, og at du derfor skal undlade at sende oplysninger om sygdom, diagnoser eller andet personfølsomt. Brug linket i kontaktboksen, hvis du vil sende sikker digital post til Socialforvaltningen. 

Stilling:

Administrerende direktør

Uddannelse:

Cand.scient.pol.

Månedsløn ekskl. pension pr. 1. oktober, 2023: 

160.143,26 kr.

Pension pr. 1. oktober, 2023: 

20,99 %.

Ansættelsesforhold:

Kontraktansat.

Direktionsansvar for følgende områder:

Socialudvalget, HovedMED, Ledelsessekretariatet samt det overordnede ledelsesansvar for forvaltningen.

Bestyrelser og hverv

Ingen

Direktør Katrine Ring

Kontaktoplysninger:

Telefon: 21 63 60 46

E-mail: RH72@kk.dkx

Vær opmærksom på, at mailen ikke er en sikker mail, og at du derfor skal undlade at sende oplysninger om sygdom, diagnoser eller andet personfølsomt. Brug linket i kontaktboksen, hvis du vil sende sikker digital post til Socialforvaltningen. 

Stilling: 

Fagdirektør

Uddannelse: 

Cand.scient.pol.

Månedsløn ekskl. pension pr. 1. oktober, 2023: 

112.012,28 kr., inkl. kontraktstillæg

Pension pr. 1. oktober, 2023: 

20,74 %

Ansættelsesforhold: 

Kontraktansat

Direktionsansvar for følgende områder: 

Katrine Ring er fagdirektør med ansvar for borgercentrene i Socialforvaltningen, Borgercenter Handicap, Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge.

Bestyrelser og hverv:

Ingen

Direktør Simon Pasquali

Kontaktoplysninger: 

Telefon: 21 63 60 46

E-mail: AE7S@kk.dk 

Vær opmærksom på, at mailen ikke er en sikker mail, og at du derfor skal undlade at sende oplysninger om sygdom, diagnoser eller andet personfølsomt. Brug linket i kontaktboksen, hvis du vil sende sikker digital post til Socialforvaltningen. 

Stilling:

Ressourcedirektør

Uddannelse:

Cand.scient.pol.

Månedsløn ekskl. pension pr. 1. oktober, 2023: 

112.012,28 kr.

Pension pr. 1. oktober, 2023: 

20,74 %

Ansættelsesforhold:

Kontraktansat.

Direktionsansvar for følgende områder:

Simon Pasquali har som direktør ansvar for de centrale kontorer: Økonomi og Byggeri, Digitalisering, Organisationsudvikling, Compliance, Indkøb og Kontrakt og Center for Socialpolitik og Udvikling. 

Bestyrelser og hverv:

Ingen

Borgercenter Børn og Unge

Vis alle

Vicedirektør

Lise Stidsen Vandahl

Telefon: 25 23 92 71

Borgercenterchef - udførende centre

Sven Bjerre

 • Center for Tidlige Indsatser, Døgn- og Familieplejetilbud
 • Center for Brobygning, Rådgivning og Fleksible Indsatser
 • Center for Socialpædagogik og Psykiatri
 • Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge
 • SSP København 

Telefon: 20 83 70 80

Borgercenterchef - myndighed

Charlotte Ibsen

 • Børnefamilieenhed Amager
 • Børnefamilieenhed Brønshøj/Husum/Vanløse
 • Børnefamilieenhed City/Østerbro
 • Børnefamilieenhed Nørrebro/Bispebjerg
 • Børnefamilieenhed Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave

Telefon: 29 31 68 83

Borgercenter Handicap

Vis alle

Vicedirektør

Mette Boskov Vedsmand

Telefon: 51 60 48 47

Borgercenterchef - udførende centre

Jan Quist

 • Center for Autisme og Specialpædagogik
 • Center for Børn med Handicap
 • Center for Erhvervet Hjerneskade
 • Center for Omsorg og Specialpædagogik
 • Center for Selvejende Dagtilbud (Lavuk Stjernen)
 • Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse
 • Center Campo
 • Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)

Telefon: 23 45 97 96

Konstitueret borgercenterchef - myndighed

Jan Quist

 • Modtagelsen
 • Børneområdet
 • Ungeområdet
 • Voksenområdet
 • Udførerområdet for pædagogisk støtte og ledsagelse

Telefon: 23 45 97 96

Borgercenter Voksne

Vis alle

Vicedirektør

Anders Møller Jakobsen

Telefon: 29 12 76 81

Borgercenterchef - indsatser til borgere i egen bolig

Britt Bergstedt

Telefon: 51 60 30 36

Britt Bergstedt er borgercenterchef for indsatser til borgere i egen bolig.

 • Center for hjemme- og sygepleje
 • Visitation hjemmepleje
 • Enheden for Sociale Ydelser
 • Center for støtte i egen bolig og AST

Borgercenterchef - indsatser på udsatteområdet

Lise Valentin Bayer

Telefon: 20 33 70 91

Lise Valentin Bayer er borgercenterchef for indsatser på udsatteområdet

 • Center for udsatte voksne og familier
 • Hjemløse- og Udsatteenheden og EKI
 • Center for alkohol- og stofbehandling
 • Center for opioider og rusmiddelbehandling
 • Bolig- og beskæftigelsesenheden

Borgercenterchef - indsatser i socialpsykiatrien

Karoline Winther-Lund

Telefon: 23 22 90 10

Karoline Winther-Lund er er borgercenterchef for indsatser i socialpsykiatrien

 • Center for specialiserede botilbud
 • Center for unge og midlertidige botilbud
 • Center for selvstændige boformer og sundhed
 • Psykiatrienheden

Centrale enheder

Vis alle

Ledelsessekretariatet

Sekretariatschef Lisbeth Damgaard Gøtzsche

Telefon: 29 78 03 68

Socialpolitik og Udvikling

Kontorchef Eva Stokbro

Telefon: 53 65 14 25

Digitalisering

Kontorchef Katja Prause

Telefon: 24 52 66 74

Compliance, Indkøb og Kontrakt

Kontorchef Mika Kobborg Smidt

Telefon: 29 63 64 52

Organisationsudvikling

Kontorchef Tine Kock Nielsen

Telefon: 21 74 99 43

Økonomi og Byggeri

Kontorchef Johs Kristensen

Telefon: 21 47 22 10

Kontakt

Socialforvaltningen