Søg

Teknik- og Miljøforvaltningens organisation og ledelse

Teknik- og Miljøforvaltningens direktion har det overordnede administrative ansvar for forvaltningen og de ca. 2.050 medarbejdere.

Direktionen 

Direktionen er ansvarlig for, at borgmesterens og Teknik- og Miljøudvalgets beslutninger bliver ført ud i livet. Den administrerende direktør og de to direktører udgør forvaltningens direktion.

Ledelsen

Ledelsen håndterer forvaltningens fælles anliggender, fx strategi og visioner, styring, budget, implementering af overordnede beslutninger. Direktionen udgør sammen med vicedirektørerne for de fire afdelinger, stabschefen og chefen for rådhussekretariatet forvaltningens ledelse.

Medlemmer af direktion og ledelse i Teknik- og Miljøforvaltningen

Administrerende direktør Søren Wille

Søren Wille tiltrådte 1. august 2019 som administrerende direktør.

Uddannelse

Cand.scient. pol.

Årsløn ekskl. pension

1.809.657,24 kr.

Pension

20,17 %

Tidligere ansættelser

Søren Wille kommer fra en stilling som afdelingschef i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og har tidligere arbejdet i Finansministeriet.

Direktør Michel Schilling

Michel Schilling tiltrådte som direktør i juni 2017.

Uddannelse

Cand.jur.

Årsløn ekskl. pension

1.265.766,60 kr.

Pension

20,17 %

Tidligere ansættelser

Michel Schilling har tidligere været vicedirektør i Miljøstyrelsen og inden da leder i Økonomi- og Erhvervsministeriet og i Klima- og Energiministeriet.

Direktør Camilla Bjerre

Camilla Bjerre tiltrådte som direktør 1. november 2019.

Uddannelse

Cand.jur. (Københavns Universitet, 2000)

Årsløn ekskl. pension

1.265.766,60 kr.

Pension

20,17 %

Tidligere ansættelser

Camilla Bjerre kom fra en stilling som kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet. 

Ledelse

Direktionen

Administrerende direktør Søren Wille
Direktør Michel Schilling
Direktør Camilla Bjerre

Plus 

Vicedirektør Lena Kongsbach
Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed

Vicedirektør Rikke Skovbølling Brandt
Parker, Kirkegårde og Renhold

Vicedirektør Peter Højer
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Vicedirektør Karsten Biering Nielsen
Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion

Vicedirektør Thomas Højlt
Stab

Sekretariatschef Morten Rixen
Rådhussekretariatet

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen