Et København uden etnisk diskrimination

Københavns Kommune arbejder aktivt med at bekæmpe diskrimination og hadforbrydelser.

Borgerrepræsentationen har den 22. juni 2023 vedtaget en handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser. Den gælder til og med 2026, og du kan læse handleplanen nederst på siden. 

I 2024 gennemføres følgende tiltag under Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen. 

  • Virksomhedsindsats mod ubevidst diskrimination: Formålet med indsatsen er bl.a. at støtte virksomheder i at undgå ubevidst diskrimination af københavnere med ikke-vestlig baggrund på arbejdsmarkedet.
  • Foreningen Sabaah: Formålet med indsatsen er bl.a. at modvirke, at LGBTQ+ personer med etnisk minoritetsbaggrund udsættes for diskrimination, men sikres lige muligheder i København.
  • Jødisk Informationscenter: Formålet med indsatsen er bl.a. at forebygge antisemitisme og sikre en bedre forståelse for den jødiske minoritet og for jødisk liv i København.
  • Mino Danmark: Formålet med indsatsen er bl.a. at træne og uddanne unge til at deltage i foreningsarbejde med fokus på at forebygge diskrimination. 
  • Ligebehandling af inuit (personer fra Grønland): Med inddragelse af civilsamfundsrepræsentanter udvikles i 2024 en ny og målrettet indsats bl.a. i form af et særskilt beskæftigelses- og uddannelsesprogram til målgruppen samt en informationsindsats om forebyggelse af racisme.  
  • Øget indsats mod antisemitisme: Der er afsat 0.5 mio. kr. til en styrket indsats. Indsatsen besluttes medio 2024. 
  • Øget indsats mod etnisk diskrimination, racisme og hadforbrydelser: Der er afsat 3.0 mio. kr. til en styrket indsats. Indsatsen besluttes medio 2024.

Muligheder for at handle på diskrimination

Vis alle

Dialog og mægling: Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI)

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (NCP Danmark) behandler klager over private og offentlige virksomheder, myndigheder og organisationer, herunder NGO’er.

Alle som har oplevet et brud på menneskeretten mv., herunder retten til ikke-diskrimination, kan klage, men en klage skal leve op til en række krav, for at MKI kan tage den op til behandling. Læs mere på NCP Danmarks hjemmeside

Læs mere om NCP her.

Klager: Den kommunale klageinstans mod mobning

Som elev eller forældre kan du klage til den kommunale klageinstans, hvis du oplever, at en skole eller ungdomsuddannelse ikke gør nok for at forhindre mobning generelt, eller hvis der er brug for hjælp til at standse konkrete mobbesituationer på skolen.

Læs mere om klager her.

Klager: Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse både inden for og uden for arbejdsmarkedet.

Det er altid muligt at sende en klage. Hvis nævnet ikke kan behandle klagen, svarer sekretariatet som udgangspunkt herpå.

Når det gælder alder, handicap, religion/tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national og social oprindelse, kan nævnet kun behandle klager, der vedrører forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet.

Ligebehandlingsnævnet kan træffe afgørelse om, at indklagede har overtrådt reglerne om ligebehandling og nævnet kan i givet fald tilkende en godtgørelse.

Kontakt

Tlf. 33 41 12 00 (spørg efter Ligebehandlingsnævnet) eller via mail til ast@ast.dk (skriv gerne att. Ligebehandlingsnævnet i emnefeltet).

Hvis du har et spørgsmål til Ligebehandlingsnævnet, kan du også benytte denne webformular.

Klager og rådgivning: Den nationale klageinstans mod mobning

Elever på skoler og ungdomsuddannelser (samt forældre) kan klage over mobning til en ny national klageinstans mod mobning.

klageinstansens hjemmeside findes også redskaber til at håndtere mobning lokalt. Der er bl.a. en skabelon til værdiregelsæt og anti-mobbestrategi og gode råd til at håndtere mobning.

Rådgivning: Institut for Menneskerettigheders ligebehandlingsrådgivning

Alle som oplever at blive udsat for diskrimination på grund af køn, race eller etnisk oprindelse kan få rådgivning samt bistand til at gå videre med en sag.

Endelig kan Institut for Menneskerettigheder indbringe sager af principiel karakter eller sager af almindelig offentlig interesse for Ligebehandlingsnævnet.

Kontakt

Ring 32 69 86 66 mandag-torsdag mellem kl. 12.00-15.00 eller send en mail til ligebehandling@humanrights.dk.

Anmeldelse: Københavns Politi

Du kan kontakte Københavns Politi, hvis du er blevet udsat for diskrimination.

Kontakt

Tlf. 114 eller mail: kbh@politi.dk - eller ved personligt fremmøde i ekspeditionen på Københavns Hovedbanegård (ved Reventlowsgade).

Personligt fremmøde er muligt på hverdage mellem kl. 8.00-21.00 samt weekend og helligdage mellem kl. 10.00-17.00.

 

Kontakt

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen