Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens retning og kerneopgave

Kernen i vores arbejde er at få københavnerne i job og uddannelse og understøtte virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Kerneopgave

Hver dag året rundt hjælper vi københavnere med at få et arbejde, påbegynde en uddannelse eller komme i afklaring i forhold til fleksjob eller førtidspension, hvis borgeren har brug for det. Vi hjælper samtidig virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har brug for. Vi har fokus på den gode service, på at alle borgere og virksomheder får den rette rådgivning og på, at der udvises forståelse for den enkelte borgers situation.

Vision

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal med omsorg, inddragelse, tillid og høj faglighed skabe gode brugeroplevelser og hjælpe ledige københavnere i ordinære job og uddannelse for at sikre et værdigt forsørgelsesgrundlag, samt sikre integrationen af borgere med etnisk minoritetsbaggrund og andre minoriteter i det danske samfund og være en stærk samarbejdspartner for virksomhederne.

Med visionen og seks strategiske pejlemærker har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget sat retning for det politiske fokus og arbejde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i perioden 2022-2025.

Pejlemærker

Vis alle

Borgere i kanten af arbejdsmarkedet

BIF skal bruge den nuværende højkonjunktur til at hjælpe flere udsatte borgere til at være en del af arbejdsmarkedet. Når arbejdsgivere oplever mangel på arbejdskraft, kan det skabe et potentiale for andre og mere udsatte borgere kan komme ind på arbejdsmarkedet. Alternativt skal de pågældende borgere afklares til fleksjob eller førtidspension.

Fremtidens arbejdsmarked

BIF skal have blik for, hvilke kompetencer private og offentlige arbejdspladser efterspørger både nu og i den nære fremtid med henblik på at ledige borgere opkvalificeres med de efterspurgte kompetencer. Fx gør den stigende digitalisering i samfundet det stadig sværere at klare sig på arbejdsmarkedet uden digitale kompetencer. Også den grønne omstilling giver anledning til nye behov for kompetencer.

Integration og sprog

BIF skal styrke integrationen af og sprogkundskaber hos de borgere, der har behov for det. Det gælder både vestlige og ikke-vestlige borgere. Det handler om relevant sprogundervisning, gerne kombineret med beskæftigelsesrettede tilbud, men også om udbredelse af demokratiske værdier og kendskab til den danske model.

Medarbejdertrivsel

BIF skal have et stærkt fokus på at styrke medarbejdertrivslen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Det er ambitionen at sikre høj medarbejdertrivsel og at medarbejderne er stolte over deres arbejdsplads, og dermed kan yde den bedst mulige indsats og service til borgere og virksomheder. Der skal derfor arbejdes på at styrke trivsel og motivation blandt medarbejderne i BIF.

Opkvalificering og uddannelse

BIF skal have fokus på opkvalificering og uddannelse som en vej til beskæftigelse. Ledige kan få de kompetencer, som er efterspurgte på arbejdsmarkedet, og dermed skabes et match mellem virksomhedernes behov og de lediges kompetencer.

Understøttelse af erhvervslivet

BIF skal have fokus på at understøtte erhvervslivet med rekruttering af arbejdskraft. Det kan også handle om tiltrækning og rekruttering af international arbejdskraft til København, iværksætteri og samarbejdet i Øresundsregionen mv.

Kontakt

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Bernstorffsgade 17

1577 København V

Telefontider

Mandag

08:30 - 16:00

Tirsdag

08:30 - 16:00

Onsdag

08:30 - 16:00

Torsdag

08:30 - 16:00

Fredag

08:30 - 16:00