Forebyggelse af negativ social kontrol

Københavns Kommunes indsats mod negativ social kontrol skal forebygge mistrivsel, fremme rettigheder og sikre kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.

Anonym rådgivning

Du kan ringe anonymt til RED Rådgivning, hvis du har brug for hjælp. 
Rådgiverne fra RED Rådgivning har tavshedspligt og fortæller derfor ikke andre om din situation.

Ring til 70 27 76 66 - de har åbent døgnet rundt.

Hvad er negativ social kontrol?

Negativ social kontrol bruges oftest om handlinger, som et fællesskab anvender til at regulere og/eller sanktionere individets adfærd i henhold til fællesskabets normer. 

Negativ social kontrol kan blandt andet komme til udtryk som begrænsning af individets muligheder for at træffe alderssvarende valg for sit eget liv, herunder socialt liv, fritidsinteresser, seksualitet, krop, uddannelse og job, fastholdelse i uønskede relationer og gennem isolation og overvågning. 

Negativ social kontrol kan have en karakter eller et omfang, hvor den falder inden for straffelovens definition på psykisk vold. Når reguleringen og/eller sanktioneringen medfører begrænsning af individets rettigheder, trivsel eller alderssvarende udvikling bliver den negativ. 

Negativ social kontrol findes inden for alle etniciteter, religioner, kulturer og samfundslag. Negativ social kontrol anvendes i æresrelaterede konflikter, men kan også findes i konflikter der ikke er æresrelaterede.

Ekspert- og akutberedskabet

Københavns Kommune har siden 2013 arbejdet forebyggende med negativ social kontrol på bl.a. skoler, klubber og i udsatte boligområder, ligesom fagpersoner i København siden 2009 har kunnet få rådgivning og sparring ved kommunens ekspert- og akutberedskab i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. I 2018 blev akutberedskabet udvidet med en sikkerhedskonsulent, sådan at borgere også kan henvende sig for rådgivning og vejledning.

Københavns Kommunes indsats mod negativ social kontrol

I Københavns Kommune arbejder vi helhedsorienteret med negativ social kontrol gennem en række tilbud og indsatser, som skal forebygge mistrivsel blandt børn og unge, fremme lige rettigheder og sikre kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet:

  • vi tilbyder oplysning og undervisning til børn og unge om deres rettigheder og muligheder, så de er i stand til at stå imod negativ social kontrol. Indsatsen foregår som undervisning og aktiviteter på skoler, i klubber, foreninger m.m.
  • vi inddrager forældre i arbejdet med at forebygge negativ social kontrol gennem oplysnings- og dialogforløb om temaer som opdragelse, trivsel og negativ social kontrol
  • vi opkvalificerer kommunens fagpersoner, så de er klædt på til at identificere og handle på tegn på negativ social kontrol, når de møder det i deres arbejde på skolen, i klubben, boligforeningen og på jobcenteret
  • Vi styrker indsatsen i Jobcenter København for at imødegå, at negativ social kontrol bliver en barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse* bl.a. gennem vores fem social kontrol-vejledere, som har til opgave at rådgive og vejlede jobkonsulenter, når de møder borgere, der udviser tegn på at være udsat for negativ social kontrol, eller der er mistanke herom
  • Læs mere om social kontrol og kommunens tilbud.

Kontakt

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (social kontrol)