Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Behandling af indkomne ansøgninger til de disponible midler (frist 22. oktober 2023)

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til i alt 25 ansøgninger om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler. Fire ansøgninger vedr. tilskud i 2023, tre ansøgninger vedr. tilskud i 2023 og 2024, 15 ansøgninger vedr. tilskud i 2024 og fire ansøgninger vedr. tilskud i 2024-27.

Heraf er to ansøgninger indkommet for sent, en ansøgning kan ikke imødekommes, idet der søges om etablering af anlæg inden for et fredningsområde, og to ansøgninger er relateret til KEJD’s markedslejeprojekt.

Der er 7,5 mio. kr. til rådighed i puljen i 2023 jf. bilag 4 og 23,8 mio. kr. til rådighed i puljen i 2024 jf. bilag 4a.

Der er i alt ansøgt for 1,3 mio. kr. i 2023.

Fem af de tidligere afsatte tilskud fra disponible midler i 2023 opfylder også kriterierne til at modtage støtte fra Festivalpuljen. Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil finansieringen af disse tilskud blive ændret fra disponible midler til festivalpuljen. Der flyttes samlet set bevillinger for i alt 900.000 kr. Med denne beslutning øges restbeløbet for disponible midler med 840.000 kr. i 2023. Differencen skyldes momskompensation. Dermed er der i alt 8,34 mio. kr. til rådighed på dagens møde.

Der er endvidere fem ansøgninger til dagens møde, som også opfylder kriterierne til at modtage støtte fra festivalpuljen. Såfremt udvalget imødekommer disse ansøgninger, vil finansiering ske fra festivalpuljen 2023 eller 2024 i det omfang, der er ledige midler. Der er forud for dagens møde 2.498.198 kr. til rådighed i Festivalpuljen i 2023 og 743.145 kr. til rådighed i 2024.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til fire indkomne ansøgninger i 2023, til tre ansøgninger i 2023 og 2024, til 15 ansøgninger i 2024 og til fire ansøgninger i 2024-2027 om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler, jf. bilag 2 og bilag 3,

   

 2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at finansiering af bevillinger for i alt 900.000 kr. fra de disponible midler til festivaler i 2023 ændres til Festivalpuljen 2023, samt at eventuelle nye beslutninger om bevillinger til festivaler finansieres af Festivalpuljen 2023 eller 2024, i det omfang der er ledige midler,

 3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender ansøgningsfrister og behandlingspunkter for 2024.

Problemstilling

Der er indkommet i alt 26 ansøgninger (bilag 2 og bilag 3 samt bilag 7-32) om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler. Forvaltningen har desuden modtaget fem ansøgninger om brugsaftaler, som vil blive beskrevet i en selvstændig indstilling. Økonomien vil fremgå af bilag 3.

Der er samlet ansøgt for 1,3 mio. kr. i 2023, 16,3 mio. kr. i 2024, 1,9 mio. kr. i 2025, 2 mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr.  i 2027.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgningerne. Udvalget skal desuden tage stilling til ansøgningsfrister og behandlingsfrister for 2024.

Løsning

Forvaltningen har gennemgået alle ansøgninger og vurderet, om ansøgningerne opfylder de vedtagne kriterier, hvorvidt der kan ydes generelt eller øremærket tilskud til aktørens lovlige kommunale aktiviteter, samt hvilke ansøgninger der kan henvises til andre puljer. Forvaltningens bemærkninger fremgår af bilag 2.

Forvaltningen har endvidere screenet alle ansøgninger for KFU-medlemmers bestyrelsesposter. Såfremt et KFU-medlem indgår i bestyrelsen hos en ansøger, fremgår det af bilag 2. Der er ikke KFU-medlemmer, der varetager hverv ift. ansøgerne i denne ansøgningsrunde.

Til mødet er der 7,5 mio. kr. i disponible midler i 2023 (bilag 4), 23,8 mio. kr. i disponible midler i 2024 (bilag 4a), 20,1 mio. kr. i disponible midler i 2025 (bilag 4b), 19 mio. kr. i 2026 (bilag 4c) og 19,5 mio. kr. i 2027 (bilag 4d).

For oversigt over tidligere bevillinger samt nye ansøgninger, der kan finansieres af Festivalpuljen 2023 og 2024 se bilag 1.

Datoer for behandling af ansøgninger i 2024

Forvaltningen foreslår, på baggrund af udvalgets ønsker om kortest mulig tid mellem ansøgning og behandling, derudover følgende frister og behandlingsdatoer for 2024.

Ansøgningsfrist

Dato for behandling i udvalget

27. januar 2024

24. februar 2024

25. april 2024

23. maj 2024

23. juni 2024

16. august 2024

24. oktober 2024

21. november 2024

Økonomi

Såfremt der bevilges tilskud til en eller flere ansøgere, anvises dækning på udvalgets konto 3.35.64.1 (disponible midler).

Der henvises til oversigter over Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2023 (bilag 4), Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2024 (bilag 4a), Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2025 (bilag 4b), Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2026 (bilag 4c) og Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2027 (bilag 4d).

Videre proces

Såfremt en eller flere ansøgninger imødekommes, vil forvaltningen afklare sagerne og, i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier. Der vil blive meddelt afslag til de øvrige ansøgere.

Forvaltningen vil ændre finansiering af tidligere bevillinger for i alt 900.000 kr.  til Festivalpuljen, ligesom nye tilskud til festivaler vil blive finansieret af Festivalpuljen i det omfang, der er ledige midler.

Forvaltningen vil informere om ansøgningsfrister og behandlingsdatoer på Brugbyen.dk

Søren Tegen Pedersen

 

                                                          /Mads Kamp Hansen 

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

 

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede de indkomne ansøgninger og bevilgede følgende tilskud:

 

 • Dækning af underskud ifm. aflyste/flyttede koncerter (bilag 7) - 401.409 kr. i 2023 (Finansieres af Festivalpuljen 2023)
 • Julekoncert med Ukrainsk kor (bilag 9) – 45.000 kr. i 2023
 • Indretning og inventer til Warehouse9s LGBTQIA+ projektlokaler (bilag 10) – 184.065 kr. i 2023
 • Copenhagen from the sky (bilag 11) – 91.875 kr. Årligt i 2023 og 2024
 • Ordbær to go (bilag 12) - 235.400 kr. årligt i 2023 og 2024
 • 2024 MAD Symposium (bilag 13) - 250.000 kr. årligt i 2023 og 2024
 • Botanisk værk Urbanplanen (bilag 13) – 52.000 kr. i 2024
 • Simians kontekstuelle udvekslings- og formidlingsaktiviteter i 2024 (bilag 15) – 120.000 kr. i 2024
 • BørneTour i Brønshøj/Husum (bilag 18) – 35.000 kr. i 2024 
 • Renovering af linoleumssgulve i Christianshavns Beboerhus (bilag 19) – 431.220 kr. i 2024
 • Christiansborg Rundt (bilag 21) – 250.000 kr. i 2024 (Finansieres af Festivalpuljen 2024)
 • Bas Under Buen (bilag 22) – 112.500 i 2024 (Finansieres af Festivalpuljen 2024)
 • Talent V-KG (bilag 23) – 405.000 kr. i 2024
 • DOX: CONNECT Kulturen i bevægelse (bilag 25) 322.000 kr. i 2024 (Finansieres af Festivalpuljen 2024)
 • BørnefestiBAL 2024 (bilag 26) – 165.000 kr. i 2024
 • Villa Kultur Kulturprogram 2024 (bilag 27) - 924.080 kr. i 2024
 • Copenhagen Cable Club til faste omkostninger (bilag 29) 197.880 kr. i 2024
 • Gentænk København som Madby (bilag 30) 489.750 kr. i 2024
 • De Sceneste (bilag 32) – 166.666 kr. i 2024

 

Indstillingens 2. og 3. at- punkt blev herefter godkendt uden afstemning.

Bilag

Til top