Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 23.11.2023, 16:00