Mødedato: 10.03.2022, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 86

Referat for Københavns musikudvalg møde d. 10.03.2022, 17:00