Mødedato: 30.08.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Referat for Økonomiudvalget møde d. 30.08.2022, 15:30