Mødedato: 30.08.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. august 2022

Økonomiudvalget afholdt fællesmøde med Handicaprådet i tidsrummet 15.30-16.30

Mødet startede kl. 16.30 og sluttede kl. 18.00

 

Økonomiudvalget afholdt efterfølgende temamøde om kommuneplansstrategi 2023 og kommuneplan 2024 i tidsrummet kl. 18.00-18.45 med deltagelse af bystrategisk chef Kenneth Horst Hansen.

 

I mødet deltog:

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (A)

Lars Weiss (A)

Jonas Bjørn Jensen (A)

Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (Ø)

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø)

Sinem Demir (Ø)

Stine Finné Toft (Ø)

Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager (C)

Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard (B)

Christopher Røhl (B)

Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F)

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V)

Ole Birk Olesen (I)

 

Fraværende med afbud:

Ingen.

 

Ole Birk Olesen (I) forlod mødet kl. 17.30 under behandlingen af dagsordenspunkt 8 om ”Opbygning og procesplan for Københavns Kommunes kønsligestillingspolitik” og kom retur til mødet kl. 17.36 under behandlingen af dagsordenspunkt 9 om ”Finansiering af udgifter til færdiggørelse af ny intranetplatform”.

 

Dagsordenen blev godkendt.

Til top