Mødedato: 25.11.2019, kl. 13:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Referat for Københavns scenekunstudvalg møde d. 25.11.2019, 13:00