Mødedato: 11.12.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 57

Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 11.12.2023, 16:00