Mødedato: 15.08.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Referat for Økonomiudvalget møde d. 15.08.2023, 15:30