Mødedato: 10.10.2022, kl. 15:00
Mødested: Demokratigaragen, Rentemestervej 57, 2400 København NV

Referat for Teknik- og Miljøudvalget møde d. 10.10.2022, 15:00