Mødedato: 22.09.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Referat for Borgerrepræsentationen møde d. 22.09.2022, 17:30