Foreninger og aftenskoler: Lån af lokaler og andre faciliteter

Foreninger og aftenskoler kan under visse betingelser ansøge om tider på skoler, idrætsanlæg og specialanlæg samt i kulturhuse.

Københavns Kommune udlåner faciliteter på skoler, idrætsanlæg og specialanlæg samt i kulturhuse. Disse faciliteter omfatter bl.a. undervisningslokaler, idrætshaller, gymnastiksale, boldbaner og svømmefaciliteter.

Udlånet af faciliteter sker på grundlag af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København.

Hvem kan ansøge om tider - og til hvad?

Følgende tre slags foreninger kan ansøge om tider.
(Andre foreninger kan leje faciliteter).

1) Folkeoplysende foreninger og aftenskoler

Foreninger og aftenskoler, der er godkendt som folkeoplysende i Københavns Kommune, kan ansøge om tider til deres folkeoplysende aktiviteter samt til aktiviteter, der understøtter deres folkeoplysende aktiviteter.

2) Unioner, forbund og andre paraplyorganisationer

Unioner, forbund og paraplyorganisationer kan ansøge om tider til stævner, turneringskampe og andre fællesarrangementer for medlemsforeninger der er godkendt som folkeoplysende i Københavns Kommune.

3) Foreninger og projekter, der er støttet af Københavns Kommune, men ikke godkendt som en folkeoplysende forening

Denne slags ansøgere har typisk en skriftlig aftale om støtte eller en skriftlig samarbejdsaftale med Københavns Kommune. De kan ansøge om tider til de aktiviteter, som Københavns Kommune støtter.

Ikke til fester

Ingen foreninger kan ansøge om tider til fester. (Men man kan som privatperson leje lokaler til den slags formål).

Krav

CVR-nummer og Digital Post

For at få mulighed for at ansøge om tider skal man have

  • et aktivt CVR-nummer (ved være registreret hos Erhvervsstyrelsen og forny CVR-nummeret hvert 3. år) og
  • adgang til foreningens Digital Post (hvor man modtager fakturaer for gebyr)

Digital Post har samme juridiske status som en fysisk postkasse. Det betyder, at man er forpligtede til at orientere sig i de meddelelser, som det offentlige sender digitalt, på lige fod med trykte breve.

Det er gratis at få et CVR-nummer en Digital Post. Og man kan få hjælp til det ved at følge linkene ovenfor eller hos Erhvervshus Hovedstadenivaerksaetter @ ehhs.dk / 30108115 (hverdage 9:30-12:30).

Foreningsportalen

Man skal sørge for, at foreningens oplysninger i bookingsystemet Foreningsportalen er opdaterede – især foreningens mailadresse, CVR-nummer og foreningsansvarlige.

Medlemstal

I forbindelse med de ordinære ansøgningsrunder skal man indberette antal aktive kontingentbetalende medlemmer i foreningen.

Børneattest

Man skal hvert år afgive erklæring om indhentelse af børneattest.

Generelle regler

Man skal overholde ordensreglerne og andre generelle regler for brug af faciliteten - herunder eventuelle regler for brug af harpiks. Generelt gælder denne husorden for Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter, men mange anlæg og faciliteter har deres egne ordensregler.

Udeblivelse og aflysning

Man må ikke udeblive fra en tid uden at have aflyst den i Foreningsportalen eller pr. mail til Folkeoplysningskontorets bookingteam. Kan man ikke bruge en tildelt tid, skal den aflyses hurtigst muligt – og senest 48 timer før.

For at undgå overbooking kan man dog få inddraget sin tilladelse til at låne faciliteten, hvis man aflyser eller udebliver fra en tid flere end 8 gange inden for en fuld sæson.

Deltagere og aktivitet

Deltagerantallet må ikke være under minimum – jf. Retningslinjerne, afsnit 5.5.

Man må kun benytte en tildelt tid til den aktivitet og deltagersammensætning, som den er ansøgt til. (Man kan anmode Folkeoplysningspontorets bookingteam om at få ændret aktiviteten eller deltagersammensætningen).

Gebyr

Der opkræves gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune til folkeoplysende aktiviteter. Læs mere om gebyr.

Adgang

Læs mere om adgang til faciliteter.

Ansøgning

Ansøgning foregår i Foreningsportalen.

Læs mere om bookingsystemet Foreningsportalen.

Indendørsfaciliteter

Læs mere om ansøgning af indendørstider.

Udendørsfaciliteter

Læs mere om ansøgning af udendørstider.

Nyhedsbrev for foreninger og aftenskoler

I nyhedsbrevet "Nyt til foreninger og aftenskoler" kan du læse om, hvad der sker på folkeoplysningsområdet i København

Folkeoplysningskontorets bookingteam

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00