Søg

Foreninger og aftenskoler: Lån af lokaler og faciliteter

Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge om lån af kommunale lokaler, haller, baner mv.

Godkendte ​folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Københavns Kommune kan søge om lån af kommunale faciliteter på skoler, idrætsanlæg og specialanlæg samt i kulturhuse. Disse faciliteter omfatter bl.a. undervisningslokaler, gymnastiksale, boldbaner og svømmefaciliteter.

Udlånet sker på grundlag af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København.

Krav

CVR-nummer og Digital Post

For at få mulighed for at låne faciliteter skal foreningen have

  • et aktivt CVR-nummer (ved være registreret hos Erhvervsstyrelsen og forny CVR-nummeret hvert 3. år) og
  • adgang til foreningens Digital Post (hvor I modtager fakturaer for gebyr)

Digital Post har samme juridiske status som en fysisk postkasse. Det betyder, at foreninger er forpligtede til at orientere sig i de meddelelser, som det offentlige sender digitalt, på lige fod med trykte breve.

Det er gratis at få et CVR-nummer en Digital Post. Og man kan få hjælp til det ved at følge linkene ovenfor eller hos Erhvervshus Hovedstadenivaerksaetter @ ehhs.dk / 30108115 (hverdage 9:30-12:30).

Foreningsportalen

Man skal sørge for, at foreningens oplysninger i bookingsystemet Foreningsportalen er opdaterede – især foreningens mailadresse, CVR-nummer og foreningsansvarlige.

Medlemstal

I forbindelse med de ordinære ansøgningsrunder skal man indberette foreningens medlemstal til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Børneattest

Man skal hvert år afgive erklæring om indhentelse af børneattest.

Ordensregler mv.

Man skal overholde ordensreglerne for faciliteten. Generelt gælder denne husorden for Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter, men mange anlæg og faciliteter har deres egne ordensregler.

Man må ikke bruge harpiks i en ikke-harpikshal (håndbold).

Udeblivelse og aflysning

Man må ikke udeblive fra en tid uden at have aflyst den i Foreningsportalen. Kan man ikke bruge en tildelt tid, skal den aflyses hurtigst muligt – og senest 48 timer før.

For at undgå overbooking kan man dog få frataget sin tid, hvis man aflyser den flere end 8 gange inden for en sæson.

Deltagere og aktivitet

Deltagerantallet må ikke være under minimum – jf. Retningslinjerne, afsnit 5.5, s. 68-69.

Man må kun benytte en tildelt tid til den aktivitet og deltagersammensætning, som den er ansøgt til.

Gebyr

Der opkræves gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune til folkeoplysende aktiviteter. Læs mere om gebyr.

Adgang

Læs mere om adgang til faciliteter.

Ansøgning

Ansøgning foregår i Foreningsportalen.

Læs mere om bookingsystemet Foreningsportalen.

Indendørsfaciliteter

Læs mere om ansøgning af indendørstider.

Udendørsfaciliteter

Læs mere om ansøgning af udendørstider.

Nyhedsbrev for foreninger og aftenskoler

I nyhedsbrevet "Nyt til foreninger og aftenskoler" kan du læse om, hvad der sker på folkeoplysningsområdet i København

Folkeoplysningskontorets bookingteam

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00