Søg

Foreninger og aftenskoler: Adgang til faciliteter

Hvordan får folkeoplysende foreninger og aftenskoler adgang til faciliteter, der er stillet til rådighed af Københavns Kommune?

Læs om adgang til de forskellige slags anlæg

Vis alle

Idrætsanlæg, svømmehaller og kulturhuse

Kontakt det pågældende anlæg om adgang dér.

Ved akutte problemer med at få adgang til en facilitet kan I alle ugens dage kl. 15-24 få hjælp af 15-24 teamet på 33 66 33 60.

(Weekender kl. 7-15 viderestilles man til Rådhusvagten, som udelukkende kan hjælpe i forbindelse med akutte skader på anlægget).

Skolesvømmehaller samt selvejende institutioner mv.

Kontakt Folkeoplysningskontorets bookingteam om adgang. Se nederst på denne side.

Folkeskoler samt Katrinedalshallen

I får adgang til Københavns Kommunes folkeskoler med enten adgangskoder eller adgangskort.

Europaskolen og Sankt Annæ Gymnasium er dog bemandede, og derfor skal der hverken bruges koder eller kort dér.

I må forvente at bruge lidt tid på at finde adgangsvejen første gang I kommer.

Husk at smække døren!

 • I må under ingen omstændigheder sætte noget i klemme i døren!
 • Tag i døren, når I er gået ind/ud ad den, så I er sikre på at den er låst.
 • Hvis en dør efterlades ulåst, fratages man retten til at bruge faciliteterne - og er erstatningspligtig, hvis der fx sker hærværk.

Adgangskoder

 • Hver forening har sin egen adgangskode.
 • Koden er sendt til foreningens mailadresse den 26. oktober 2022.
 • Nye foreninger får en adgangskode ved at kontakte Folkeoplysningskontorets bookingteam. Se nederst på denne side.
 • Adgangskoden må kun deles med foreningens medlemmer og forældre til foreningens børne-medlemmer.

Sådan fungerer adgangskoder:

 • Koden er den samme fra gang til gang.
 • Undervisere og deltagere bruger den samme kode.
 • Man taster adgangskoden på adgangspanelerne ved dørene ind til faciliteten.
  (På nogle døre skal der efter koden tastes OK, A, *) eller lignende.
 • Efter indtastningen kan der gå nogle sekunder før døren låses op.
 • Der er adgang til den tildelte facilitet fra starttidspunktet.
  Desuden er der adgang til eventuelt fællesareal/omklædningsrum fra 15 minutter før til 30 minutter efter den tildelte tid.
 • En tildeling af en tid slår først igennem i det elektroniske låsesystem dagen efter tildelingen.

Adgangskort

Adgangskortene vil blive udfaset. Men indtil videre kan I bruge de adgangskort, som I allerede har.

I vil blive orienteret pr. mail, når der er nyt om udfasningen.

Vejledninger til brug af adgangskort findes nederst på denne side under Dokumenter.

Adgangsproblemer

Ved akutte problemer med at få adgang til en skolefacilitet kan I få hjælp af Rådhusvagten på 3366 2584.

Folkeoplysningskontorets bookingteam

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00