Information for nye aftenskoler

Godkendte aftenskoler kan søge om tilskud til undervisning og om lån af offentlige faciliteter. Læs mere om at oprette en ny aftenskole her.

Oprettelse af en ny aftenskole

Mange nye aftenskoler oprettes, fordi en gruppe af mennesker samles om en interesse for at udbyde undervisning og/eller foredrag. Det kan enten være inden for et bestemt fagområde eller med en bred vifte af fag. 

For at oprette en ny aftenskole skal man danne en forening med en bestyrelse på mindst fem personer. Som bestyrelsesmedlem er man blandt andet ansvarlig for at ansætte skoleleder og sørge for, at han eller hun har nogle fornuftige rammer at arbejde inden for. Derudover har man naturligvis også ansvar for at aftenskolens økonomi drives forsvarligt, og at forpligtelserne i forhold til kommunen overholdes.

 

Hvis I overvejer at oprette en aftenskole, kan I læse om tilskudsmulighederne for aftenskoler her. I kan også skrive til aftenskole@kk.dk og aftale et rådgivningsmøde. Inden I tager kontakt, anbefaler vi, at I læser guiden Introduktion til nye aftenskoler i Københavns Kommune.

 

Sagsbehandling og procedure for godkendelse af aftenskoler

Alle ansøgninger om godkendelse som aftenskole behandles af Folkeoplysningsafdelingen i Kultur- og Fritidsforvaltningen. De færdige ansøgninger indstilles herefter til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget, hvorefter aftenskolen modtager svar på sin ansøgning.

Indstilling til godkendelse sker på baggrund af Folkeoplysningsloven, Bekendtgørelsen om støtte til folkeoplysning og Retningslinjerne for støtte til folkeoplysning i København.

 

Der kan søges om godkendelse til hvert møde. Vær opmærksom på, at der oftest er en del korrespondance forud for, at en ansøgning kan indstilles til godkendelse. Kontakt forvaltningen for frist for indsendelse af materiale forud for godkendelse. 

 

Nedenfor skitseres trinene i den foreningsdannelse, som ligger til grund for at starte en aftenskole:

Trin-guide for nye aftenskoler

Vis alle

Trin 1 - Stiftende generalforsamling

Først skal I holde en stiftende generalforsamling, hvor I indkalder alle interesserede personer.

På den stiftende generalforsamling vælges en bestyrelse på minimum fem personer, en revisor og vedtægterne for jeres forening godkendes. Der skal under den stiftende generalforsamling tages referat, hvor det fremgår, at foreningen formelt er stiftet dags dato. Referatet underskrives af referenten og dirigenten.

Trin 2 - Konstituering af bestyrelsen

Afhængig af formuleringen i vedtægterne, skal I enten vælge poster som forperson, næstforperson og kasserer på den stiftende generalforsamlingen, eller konstituere bestyrelsen på det første bestyrelsesmøde.

Det er en god idé at lave en klar ansvarsfordeling, så alle er klar over, hvilke opgaver de har i bestyrelsen. Det kan også være en god idé at lave en bestyrelsesmappe, som indeholder vedtægter, referater, forretningsorden for bestyrelsen, årshjul og andre dokumenter, som bruges i bestyrelsesarbejdet.

Trin 3 - Ansøgning om godkendelse som aftenskole og tilskud

Nu kan I søge om at blive godkendt som aftenskole i Københavns Kommune samt om tilskud til jeres kommende aftenskoleaktiviteter. Kontakt aftenskole@kk.dk og aftal et møde. På mødet vil vi tale om, hvilke aktiviteter, der kan søges tilskud til.

I skal være forberedte på, at ansøgningen om godkendelse som aftenskole skal indeholde følgende:

  • Aftenskolens vedtægter - få inspiration til vedtægterne i eksemplet, som findes nederst på siden.
  • Referat fra den sidste (eller stiftende) generalforsamling, underskrevet af referent og dirigent
  • En aktivitetsplan
  • Et budget for tilskudsperioden - brug evt. vores tilskudsberegner, som findes nederst på siden
  • Et udkast til annonceringsmateriale (f.eks. program)
  • Erklæring om indhentning af børneattester    

Jeres ansøgning bliver vurderet af Folkeoplysningsudvalget, hvorefter I får svar. 

Vær opmærksom på, at der ofte er en del korrespondance for at få alle dokumenterne på plads. I må derfor påregne en vis sagsbehandlingstid inden aftenskolen kan indstilles til politisk behandling og godkendelse.

Trin 4 - Drift og oprettelse af CVR-nummer og NemKonto

For at kunne få udbetalt tilskud, skal aftenskolen have eget CVR-nummer med NemKonto tilknyttet. 

Derudover anbefaler vi, at I læser guiden Godkendt som ny aftenskole i Københavns Kommune, som fortæller nærmere om, hvordan man driver en aftenskole.

Ansøg om godkendelse som aftenskole i Københavns Kommune

Der kan søges om godkendelse som ny aftenskole løbende. Den endelige godkendelse foretages af Folkeoplysningsudvalget. Udvalget mødes ca. 6 gange årligt. 

Tilskudsberegner, inspiration til vedtægter samt erklæring om børneattest

Kontakt

Folkeoplysning