Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget varetager en række opgaver inden for det frivillige foreningsliv.

Borgerrepræsentationen i København delegerer opgaver til Folkeoplysningsudvalget. Udvalget kan derfor træffe afgørelser i sager, som efter folkeoplysningsloven er henlagt til Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationen fastsætter ligeledes retningslinjerne for tilskud til folkeoplysningsområdet, som Folkeoplysningsudvalget skal følge.

Folkeoplysningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Mødeplan for Folkeoplysningsudvalget i 2024:

 • 20. februar
 • 2. april
 • 25. maj
 • 3. september
 • 22. oktober
 • 3. december

Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. februar 2022 til januar-februar 2026:

Valgt af Borgerrepræsentationen:

 • Frederik W. Kronborg, Ø 
 • Andreas Keil , A
 • Niels Peder Ravn, C
 • Christopher Røhl, B
 • Claus Buch, V
 • Stine Finné Toft, Ø
 • Klaus Mygind, F

Valgt af Den folkeoplysende Voksenundervisning:

 • Hanne Lind Hansen, AH Sport
 • Astrid Buch Hansen, SUKA
 • Charlotte Lorenzen, Studieskolen
 • Gitte Pedersen, APA
 • Peter Hollbaum-Hansen, LOF
 • John Kalo, Gigtskolen
 • Egil Bjørnsen, Rytmisk Center

Valgt af Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

 • Søren Hemmingshøj, Boldklubben Union
 • Flemming Jensen, Nørrebro United
 • Helle Greve Barslev, KU Studenteridræt
 • Viggo Brøndegaard, Gymnastikforeningen ODK Nord
 • Anders Gredal Berner, Rollespilsfabrikken
 • Thomas Mathiesen, Rytmisk Musik København
 • Michael Rosenqvist, KFUM Spejderne

Tilforordnede:

 • Elin Johansson, Nyreforeningen
 • Signe Svejgaard, Landsfoeningen Autisme
 • Kasper Kim Jannæs , Københavns Kommunes Ungdomsskole

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget

Dagsordener og referater

Her finder du Folkeoplysningsudvalgets dagsordener og referater

Kontakt

Folkeoplysning