Foreninger: Gebyr for brug af faciliteter

Foreninger skal betale gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune for folkeoplysende aktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen har besluttet, at opkræve gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune for folkeoplysende aktiviteter. Aftenskoler skal dog ikke betale gebyr. Beslutningen er taget jævnfør Folkeoplysningslovens § 22.

Gebyr

Foreninger - inkl. unioner, forbund og andre paraplyorganisationer - skal betale gebyr af tildelte facilitetstimer. Bemærk, at der også skal betales gebyr for tider, som foreningen har aflyst for sent - det vil sige mindre end 48 timer før.

Aftenskoler skal ikke betale gebyr.

For tider i 2024 er gebyret mellem 2,90 og 47 kr. pr. time Se gebyret for den enkelte facilitet i oversigten med over gebyrtakser (nederst på denne side under). Gebyret er knyttet til faciliteten og afhænger derfor af hverken antallet eller sammensætningen af deltagere.

Prisloft på samtidige bookinger i et område

Nogle områder udbydes både som en hel facilitet og som opdelt i flere enkeltfaciliteter. Fx udbydes et svømmebassin både som et helt bassin og som enkelte svømmebaner. I disse tilfælde kan samtidige bookinger af enkeltfaciliteter i et område tilsammen ikke koste mere end en tilsvarende booking af hele området som én facilitet. (Bookinger er samtidige, hvis både start- og sluttidspunkt, dato og år er ens).

Ekstra medlemstilskud

Københavns Kommune vil gerne tilgodese foreninger med børn, unge og handicappede ved at sende en del af indtægten fra gebyret retur til disse foreninger. De foreninger, som i forvejen modtager ordinært medlemstilskud for børn, unge og handicappede, får derfor et ekstra medlemstilskud, der helt eller delvist dækker gebyret.

Tilskudssatsen for det ekstra medlemstilskud følger samme principper som det ordinære medlemstilskud – med den begrænsning at man ikke kan modtage mere i ekstra medlemstilskud, end man skal betale i gebyr:

  • Medlemmer på 0-12 år eller 19-24 år udløser tilskudssatsen gange 1
  • Medlemmer på 13-18 år udløser tilskudssatsen gange 2
  • Handicappede medlemmer på 0-24 år udløser tilskudssatsen gange 4
  • Handicappede medlemmer på 25 år eller derover udløser tilskudssatsen gange 1

Medlemstallene er de tal, som foreningerne indberetter i forbindelse med det ordinære medlemstilskud. Der bruges de seneste endelige medlemstal, der foreligger. Det betyder fx, at der ved faktureringen for første halvår af 2024 bruges de endelige medlemstal for 2022, og at der ved faktureringen for andet halvår af 2024 bruges de endelige medlemstal for 2023. For nye foreninger bruges de medlemstal, der indberettes ved ansøgningen om det ordinære medlemstilskud.

Tilskudssats

Tilskudssatser for det ekstra medlemstilskud:

  • 2022: 138,- pr. halvår
  • 2023: 128,- for første halvår og 130,- for andet halvår

Gebyr og ekstra medlemstilskud

Netto-udgiften til brug af faciliteter (gebyr minus ekstra medlemstilskud) afhænger af forholdet mellem antal tider og antal børne/unge-medlemmer.

Følgende kan bruges som en grov tommelfingerregel:

Hvis man har et hold med deltagere på under 13 år eller 19-24 år, så skal man normalt ikke betale for holdets brug af faciliteter. Det ekstra medlemstilskud for deltagerne udligner typisk gebyrudgiften for holdet.

Har man ét hold med deltagere på 13-18 år og et andet hold med deltagere på 25 år eller derover, så skal man normalt heller ikke betale for holdenes brug af faciliteter. Det ekstra medlemstilskud for deltagerne på det første hold udligner typisk gebyrudgiften for begge hold.

Tommelfingerreglen siger således, at hvis en forening har flere voksenmedlemmer på 25 år eller derover end medlemmer på 13-18 år, så skal der betales gebyr for de overskydende voksenmedlemmers brug af faciliteter.

Hvorvidt tommelfingerreglen holder eller ej, afhænger af 1) antal deltagere, 2) antal timer pr. uge, 3) antal uger pr. halvår, 4) gebyrtaksten for faciliteten og 5) tilskudssatsen.

Her er et eksempel, hvor tommelfingerreglen holder:

  • 20 uger x 3 timer x 47 kr. i gebyrtakst = 2820 kr.
  • 22 deltagere x 130 kr. i tilskudssats = 2860 kr.

Fakturering

Man bliver faktureret for et halvt år ad gangen - for første halvår i august og for andet halvår i januar.

Faktura

Fakturaen sendes til foreningens Digital Post. I kan få hjælp til Digital Post hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fakturagrundlag

Man får tilsendt en mail til den mailadresse som foreningen er registreret med i Foreningsportalen - under Foreningens grunddata. Man skal bruge sit foreningsnummer til at finde sin forening i fakturagrundlaget. Foreningsnummeret fremgår under Foreningens grunddata.

Hvis man mener, at vi har opkrævet for meget, så skal man skrive det til os. Angiv de relevante tider, og begrund, hvorfor I mener, at I ikke skal betale for dem.

Har I problemer med at få betalt til tiden?

Find vejledning på hjemmesiden Gæld til kommunen.

Unioner, forbund og andre paraplyorganisationer

Unioner, forbund og andre paraplyorganisationer kan ikke modtage ekstra medlemstilskud. I stedet fritages de for at betale gebyr for aktiviteter for børn og unge under 18 år.

CVR-nummer

Vi skal bruge jeres CVR-nummer, da I ellers ikke kan blive faktureret. Hvis ikke det allerede står i Foreningsportalen, så skal I selv skrive det ind:
Log på Foreningsportalen, vælg 'Foreningens grunddata', skriv foreningens CVR-nummer i feltet øverst på siden, og tryk 'Gem'.

Gebyr aflyst for 2020 og 2021

På grund af coronarestriktioner for brug af faciliteter blev der ikke opkrævet gebyr for 2020 og 2021.

Kontakt

Folkeoplysningskontorets bookingteam

Serviceindgang Finans og Betaling

Telefontid:
Mandag - fredag kl. 9:00 - 15:00