Søg

Foreninger: Gebyr for brug af faciliteter

Foreninger skal betale gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune for folkeoplysende aktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen har besluttet, at opkræve gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune for folkeoplysende aktiviteter. Aftenskoler skal dog ikke betale gebyr. Beslutningen er taget jævnfør Folkeoplysningsloven § 22, stk. 4.

Gebyr

Foreninger skal betale gebyr af tildelte facilitetstimer, der ikke aflyses – eller aflyses af foreningen mindre end 48 timer før. Aftenskoler skal ikke betale gebyr.

Gebyret er mellem 2,50 og 40 kr. pr. time Se gebyret for den enkelte facilitet i oversigten med over gebyrtakser (nederst på denne side under). Gebyret er knyttet til faciliteten og afhænger derfor hverken af antallet eller af sammensætningen af deltagere.

Ekstra medlemstilskud

Kommunen vil gerne tilgodese foreninger med børn, unge og handicappede ved at sende gebyret retur til disse foreninger. Så de foreninger, som i forvejen modtager ordinært medlemstilskud for børn, unge og handicappede, får et ekstra medlemstilskud, der helt eller delvist dækker gebyret.

Tilskudssatsen for det ekstra medlemstilskud følger samme principper som det ordinære medlemstilskud – med den begrænsning at I ikke kan modtage mere i ekstra medlemstilskud, end I skal betale i brutto-gebyr:

  • Medlemmer på 0-12 år eller 19-24 år udløser tilskudssatsen gange 1
  • Medlemmer på 13-18 år udløser tilskudssatsen gange 2
  • Handicappede medlemmer på 0-24 år udløser tilskudssatsen gange 4
  • Handicappede medlemmer over 24 år udløser tilskudssatsen gange 1

Medlemstallene er de tal, som foreningerne indberetter i forbindelse med det ordinære medlemstilskud.

Gebyr og ekstra medlemstilskud for 2022

Faktura

Foreninger, der skal betale gebyr, har i januar 2023 fået tilsendt en faktura til deres Digital Post. (Via linket kan I få adgang til postkassen).

Fakturagrundlag

Foreningerne har fået tilsendt en mail til den mailadresse som foreningen er registreret med i Foreningsportalen - under Foreningens grunddata. Man skal bruge sit foreningsnummer til at finde sin forening i fakturagrundlaget. Foreningsnummeret fremgår også under Foreningens grunddata.

Hvis man mener, at vi har opkrævet for meget, så skal man skrive det til os. Angiv de relevante tider, og begrund, hvorfor I mener, at I ikke skal betale for dem. Har vi lavet en fejl, vil I få udbetalt det relevante beløb. I skal således stadig betale den faktura, som I har modtaget.

Tilskudssats

Tilskudssatsen for det ekstra medlemstilskud for 2022 er 276 kr. (138 kr. pr. halvår).

Har I problemer med at få betalt til tiden?

Kontakt Københavns Kommunes Serviceindgang Finans og Betaling. Find kontaktinformation nederst på denne side.

Læs også Københavns Kommunes opkrævningspolitik.

Gebyr og ekstra medlemstilskud for 2023

Vi forventer at fakturere for et halvt år ad gangen – første gang i august 2023 og anden gang i januar 2024.

CVR-nummer

Vi skal bruge jeres CVR-nummer, da I ellers ikke kan blive faktureret. Hvis ikke det allerede står i Foreningsportalen, så skal I selv skrive det ind:
Log på Foreningsportalen, vælg 'Foreningens grunddata', skriv foreningens CVR-nummer i feltet øverst på siden, og tryk 'Gem'.

Gebyr aflyst for 2020 og 2021

På grund af coronarestriktioner for brug af faciliteter blev der ikke opkrævet gebyr for 2020 og 2021.

Kontakt

Folkeoplysningskontorets bookingteam

Folkeoplysningskontorets bookingteam

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Serviceindgang Finans og Betaling

Serviceindgang Finans og Betaling

Åbningstid telefon
Mandag - fredag kl. 9:00 - 15:00