Dannelse af folkeoplysende forening og ansøgning om godkendelse

Her kan du læse mere om hvad en folkeoplysende forening er, kravene til denne samt søge om godkendelse som folkeoplysende forening. Er jeres forening allerede godkendt, kan I også søge om medlems- og/eller lokaletilskud. Ansøgningen foregår digitalt.

Ansøg om tilskud og/eller godkendelse som folkeoplysende forening i Københavns Kommune

Alle foreninger, der er godkendte som folkeoplysende kan:

 • låne kommunale faciliteter
 • søge om tilskud til medlemmer under 25 år samt handicappede og
 • søge om tilskud til udgifter i private lokaler i Københavns Kommune.

For at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Københavns Kommune skal man leve op til en række krav. Disse krav fremgår af kommunens Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København - især introduktionen, kapitel 1 og kapitel 3. 

Folkeoplysende forening, social forening, eller andet ?

Vær opmærksom på, at der er flere forskellige foreningstyper. Læs mere om foreningstyperne.

Om en forening er folkeoplysende afhænger af foreningens aktiviteter, hvem de er henvendt til, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret. 

Folkeoplysende aktiviteter

Den / de folkeoplysende aktiviteter er omdrejningspunktet i foreningen og er kendetegnet ved, at aktiviteten foregår i fællesskab med andre medlemmer samt, at der er en form for instruktion og fælles læring. Det kan være alt fra f.eks. idræt, spejder og kultur til aktiviteter på mellemfolkeligt, religiøst eller idépolitisk grundlag. Hvis I søger om godkendelse skal I derfor vedlægge en aktivitetsoversigt, der konkret beskriver alle jeres aktiviteter - hvad laver I, hvordan er aktiviteten tilrettelagt, hyppighed, er der instruktion etc.

Som udgangspunkt skal en folkeoplysende forening være åben for alle, som tilslutter sig dens formål. Aktiviteterne laves for og med medlemmerne af foreningen, hvor det frivillige engagement og arbejde er bærende. Foreningen skal have minimum 5 medlemmer, være demokratisk opbygget og have et sæt vedtægter, hvoraf foreningens formål fremgår. Medlemmerne skal betale kontingent / deltagerbetaling.

I øvrigt

Er jeres foreningsformål inden for rammerne af ovenstående og ønsker I at søge om godkendelse, er det en god ide at læse mere om ansøgningsfrister, krav, og hvad ansøgningen som minimum skal indeholde, inden I starter på ansøgningen.

Krav til folkeoplysende foreninger

Vis alle

Vedtægter

Det er et krav at jeres vedtægter indeholder følgende punkter:

 • Foreningens navn og hjemsted
 • Foreningens formål
 • Valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Betingelser for medlemskab
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Procedure for ekstraordinær generalforsamling
 • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør
 • Tegningsret
 • Kompetence til fastsættelse af kontingent
 • Beskrivelse af dagsorden

Brug evt. vores forslag som findes nederst på siden i dokumentet "Skemamateriale til udfyldelse..."

Erklæring om indhentelse af børneattester

Foreninger med medlemmer under 15 år skal indhente børneattest hos politiet for ledere, trænere og andre i foreningen, der enten har eller har mulighed for at få direkte kontakt med børn under 15 år. Attesten kan hentes på Politiets hjemmeside.

Alle foreninger og aftenskoler skal en gang årligt afgive tro og love erklæring om, at de overholder reglerne om indhentelse af børneattester. Erklæringen skal indsendes til afdelingen for Folkeoplysning, uanset om foreningen har medlemmer under 15 år eller ej.

Erklæringen er en forudsætning for at modtage medlemstilskud eller benytte lokaler.

Godkendte foreninger og aftenskoler vil automatisk få besked når den årlige tro og love erklæring skal afgives. Nye foreninger udfylder tro og love erklæringen som en del af ansøgningsmaterialet.

Bemærk, at foreningen overfor Københavns Kommune kun skal afgive tro og love erklæring om, at den overholder reglerne for indhentelse af børneattester - der må ikke indsendes selve børneattesterne!

CVR-nummer, Digital Post og NemKonto

For at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Københavns kommune skal man have:

 • et aktivt CVR-nummer (ved være registreret hos Erhvervsstyrelsen og forny CVR-nummeret hvert 3. år)
 • adgang til foreningens Digital Post (hvortil det offentlige sender digital post til foreningen)
 • en NemKonto (kun krav, hvis foreningen skal modtage eventuelle tilskud eller tilbagebetalinger)

Digital Post har samme juridiske status som en fysisk postkasse. Det betyder, at foreninger er forpligtede til at orientere sig i de meddelelser, de modtager i Digital Post, på lige fod med trykte breve.

Man kan få hjælp til Digital Post og NemKonto hos Digitaliseringsstyrelsen.

Persondata / GDPR

Foreningerne er pr. 25. maj 2018 underlagt nye regler om behandling af  personoplysninger, jf. EU’s persondataforordning.

Nærmere information fås i bl.a. følgende vejledninger fra forbundene:

Ansøgningen skal indeholde

 • Kontaktoplysninger (indtastes)
 • Foreningens hovedaktivitet (indtastes)
 • Medlemstal (indtastes) og medlemsliste (uploades)
  • Vi foretrækker medlemsliste som i Excel-format.
 • Aktivitetsoversigt (uploades)
 • Kontingent (indtastes)
 • Erklæring om indhentelse af børneattest (indtastes)
 • Underskrift fra hele bestyrelsen og revisor (uploades)
 • Foreningens vedtægter (uploades)
 • Referat af stiftende eller seneste generalforsamling (uploades)
 • Ved ansøgning om lokaletilskud - underskrevet lejekontrakt / aftale (uploades).

 

Ansøgningsfrister og sagsbehandlingstid

Ansøgninger om godkendelse som folkeoplysende forening med henblik på benyttelse af kommunale lokaler behandles løbende. 

Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening med henblik på modtagelse af medlems- og / eller lokaletilskud.

 • 1. februar 2024 for tilskud i perioden marts - december 2024
 • 2. april 2024 for tilskud i perioden maj - december 2024
 • 1. august 2024 for tilskud i perioden september - december 2024
 • 1. oktober 2024 for tilskud til 2025.

Fristerne for tilskudsansøgningerne gælder også allerede godkendte foreninger, der endnu ikke har søgt tilskud. 

Vi tilstræber en sagsbehandlingstid indenfor 8 dage.

 

Inden du ansøger

 • Du skal søge digitalt via linket her på siden. Hvis du er fritaget fra Digital Post og ikke har MitID, kan du kontakte Folkeoplysning (kontaktoplysninger nederst på siden) og få et ansøgningsskema på papir - henvis til dette dokumentnummer: 2017-0016021-13.
 • Du skal vedhæfte en række dokumenter, hav derfor alle bilag klar, inden ansøgningen udfyldes digitalt (udfyld evt. vores medlemsliste og aktivitetsoversigt - downloades nederst på siden).
 • Du kan bruge MitID, hvilket gør det muligt at ”gemme” ansøgningen til senere indsendelse.

Skemamateriale til udfyldelse og upload ved ansøgning om godkendelse

Nyhedsbrev

Tilmeld din forening nyhedsbrevet for foreninger og aftenskoler, så I kan holde jer opdateret omkring forenings- og folkeoplysningsområdet. Link: Tilmeld jer nyhedsbrevet for foreninger og aftenskoler

Kontakt

Folkeoplysning

København V