Retningslinjer og lovgrundlag for foreninger og aftenskoler

- Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København
- Folkeoplysningsloven
- Folkeoplysningsbekendtgørelsen

Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune

Kontakt

Folkeoplysning