Husorden på Københavns Kommunes kultur- og fritidsinstitutioner

Denne husorden gælder for alle Københavns Kommunes kultur- og fritidsinstitutioner.

Den enkelte kultur- og fritidsinstitution skal benyttes efter sit formål. Institutionen er videoovervåget. Ordensreglerne nedenfor og personalets henstillinger skal følges.

Afvigelser for den fælles husorden kræver en skriftlig aftale med den pågældende institution (gælder eksempelvis ved udlejninger, særlige arrangementer og lign.)

Der kan forekomme yderligere regler på de enkelte institutioner, hvilket vil fremgå af lokal skiltning samt lokale hjemmesider.

 • Ophold på institutionen må ikke være til gene for andre. Vis hensyn og ryd op efter dig.
 • Færden på institutionen sker på eget ansvar.
 • Det er ikke tilladt at ryge herunder E-cigaretter, sove, eller være påvirket af alkohol og andre rusmidler.
 • Indtagelse af alkohol er kun tilladt på de områder, der er godkendt til dette.
 • Det er ikke tilladt at bruge udendørs fodtøj i hallerne.
 • Brug af skateboard, løbehjul, rulleskøjter og lignende er ikke tilladt indendørs, med mindre anlægget er indrettet til netop dette.
 • Kæledyr må ikke medbringes. Førerhund dog undtaget.
 • Personalet og politiet fortolker reglerne og er bemyndiget til at bortvise og/eller give karantæne til en bruger ved trusler og voldelig adfærd, groft sprogbrug og når ordensreglerne ikke overholdes.
 • Det er ikke tilladt at bære banderelateret påklædning/symboler eller skudsikker vest på institutionen.
 • Politiet tilkaldes om nødvendigt med henblik på sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.
 • Hærværk og tyveri meldes altid til politiet med krav om straf og erstatning. Anmeldelsen foretages af institutionens ledelse.

Særligt i forbindelse med selvbetjent åbningstid

 • Der er adgang for alle over 15 år med sundhedskort. Scan sundhedskortet i kortlæseren ved indgangen for at få adgang.
 • Sundhedskort skal forevises på forlangende. Fremvises dette ikke, kan bortvisning finde sted.
 • Børn og unge under 15 år skal følges med en person, der har adgang. Vedkommende har ansvaret og må ikke efterlade børnene på institutionen.
 • Det er ikke tilladt at lukke andre med ind på institutionen. Dog kan handicappede medbringe hjælper/ledsager.
 • Vinduer i lejede lokaler/værksteder skal lukkes, når lokalet forlades. På biblioteker må vinduer og branddøre ikke åbnes.
 • Ved helligdage og særlige lejligheder kan der være begrænset adgang eller lukket. Det vil fremgå af hjemmesiden og af opslag.

Særligt for biblioteker

 • Søge-pc’er må kun bruges til søgning i biblioteksbaser.
 • Internet-pc’er og det trådløse netværk skal benyttes i overensstemmelse med bibliotekets almene formål: oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Søgning i ulovligt materiale eller eksponering af pornografiske eller meget voldelige billeder falder uden for bibliotekets formål.
 • Biblioteket skal forlades efter højttalerbesked om lukketid.

Kontakt

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V