Foreninger og aftenskoler: Lån af indendørsfaciliteter

Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge om indendørstider.

Resttider

Der er åbent for ansøgning om resttider for 2022-24. Resttider er tider, der efter den seneste ordinære ansøgningsrunde stadig er ledige. Tiderne tildeles løbende og efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning foregår i Foreningsportalen.

Ordinære ansøgningsrunder

Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Københavns Kommune kan søge om tider til deres aktiviteter i ansøgningsrunder. Ansøgningsrunderne om indendørstider ligger normalt i januar måned hvert andet år i lige år.

I januar 2024 kunne man ansøge om indendørstider for 2024-26.

Tiderne bliver fordelt efter Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, afsnit 5.5.

Sæson (vejl.)

  • Kulturhuse, idrætsanlæg, svømmehaller mv.: Skoleåret
  • Skoler: september-maj

Skolefaciliteter er lukkede i skoleferier og på helligdage. Nogle idrætsanlæg og svømmehaller er åbne i skoleferier og enkelte på helligdage.
Yderligere datoer kan blive aflyst - fx hvis en skolefacilitet skal benyttes til skolebrug (jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsen, § 10), eller hvis en facilitet skal renoveres.

Gebyr

Der opkræves gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune til folkeoplysende aktiviteter.

Kontakt

Folkeoplysningskontorets bookingteam