Mødedato: 07.03.2022, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Referat for Rådet for Visuel Kunst møde d. 07.03.2022, 15:30