Mødedato: 03.11.2021, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Referat for Københavns scenekunstudvalg møde d. 03.11.2021, 15:30