Brugerundersøgelser

Hvert år gennemfører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen brugertilfredsheds-undersøgelser på bl.a. plejehjem og i hjemmeplejen.

I 2018 er der gennemført brugerundersøgelser for hjemmeplejen; plejeboliger; pårørende til beboere i plejebolig; udredning og rehabilitering; visitation; aktivitetstilbud; rehabiliteringscentre; forebyggelsesforløb i sundhedshuse; genoptræningsforløb i sundhedshuse og træningscentre; samt Center for Kræft og Sundhed København.

Kontakt