Brugerundersøgelser

Hvert år gennemfører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen brugertilfredsheds-undersøgelser på bl.a. plejehjem og i hjemmeplejen.

I 2020 er der for ellevte år i træk gennemført brugerundersøgelser (BRUS) på ældre- og sundhedsområdet i Københavns Kommune. I 2020 er der gennemført brugerundersøgelser på følgende seks områder: Aktivitetstilbud, Center for Kræft og Sundhed, Hjemmepleje, Rehabiliteringscentre, Genoptræningsforløb og Visitation.

Dataindsamlingen til brugerundersøgelserne bliver normalt foretaget månedsvist over hele året, men grundet COVID-19 er dataindsamlingen i 2020 blevet udskudt og forkortet. På grund af de COVID-19-relaterede besøgsrestriktioner på plejehjemmene har Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttet at aflyse BRUS blandt plejehjemsbeboere og pårørende til beboere på plejehjem i 2020. Derfor findes der ikke rapporter med resultater for disse to områder nedenfor.

Det er lykkedes at indsamle det planlagte antal besvarelser til BRUS Hjemmepleje og BRUS Visitation. På de øvrige fire undersøgelser er dataindsamlingen primært foretaget i 4. kvartal, hvorfor det ikke har været muligt at indhente det planlagte antal besvarelser. Derudover er dataindsamlingen fra og med 2020 sket ud fra et nyt undersøgelseskoncept, hvilket medfører et databrud.

Resultaterne fra 2020 kan derfor ikke sammenlignes direkte med resultater fra tidligere år. Det nye undersøgelseskoncept har imidlertid gjort det muligt at lave en tværgående rapport, der præsenterer resultaterne for en række spørgsmål, der er enslydende på tværs af de seks serviceområder.

Brugerundersøgelser 2020

 
Område (2020) Brugerundersøgelse Antal besvarelser
Aktivitetstilbud Hent rapport 393 borgere
Center for Kræft og Sundhed Hent rapport 110 borgere
Hjemmeplejen Hent rapport 2509 borgere
Rehabiliteringscentre Hent rapport 59 borgere
Genoptræningsforløb Hent rapport 717 borgere
Visitation Hent rapport 816 borgere
Tværgående rapport Hent rapport  

Kontakt