Arbejdsfællesskaber i SUF: Sammen om borgeren

I SUF ser vi arbejdsfællesskaber som de gensidigt afhængige fællesskaber, vi har rundt om og sammen med borgeren.

I fællesskaberne arbejder vi efter ”SUF’s 9 pejlemærker”.  Vi er inddragende og fleksible i forhold til borgernes behov, vi samarbejder og lærer af hinanden på tværs, og vi rykker vores faglighed derhen, hvor det er bedst for borgeren. Vi har tillid til hinanden og hjælper hinanden med at finde de gode løsninger.

SUF’s 9 pejlemærker

Det organisatoriske arbejdsfællesskab:

 1. Vi skal være interesserede i, hvad der sker på andre enheder - Du orienterer dig udad i organisationen og har ikke kun din egen enhed for øje.

   
 2. Alle har ansvar for, at borgeren kommer godt videre i sit forløb - Du er også ansvarlig for, at der er sammenhæng i borgerens forløb.

   
 3. På arbejdspladserne bliver alles perspektiver på samarbejdet med borgeren værdsat. - Du er lyttende og observerende overfor borgeren, og du deler din viden med andre.

Det opgaverettet arbejdsfællesskab:

 1. Alle medarbejdere og ledere ved, at borgeren i fokus betyder mennesket frem for opgaven - Du ved, at borgeren er ekspert i sit eget liv, og du styrker borgerens evne til at kunne, ville og skulle selv.

   
 2. Vi har en tillidsbåret arbejdskultur, hvor vi bruger hinandens gode løsninger - Du er en holdspiller, der byder ind med det, du kan, og du beder om hjælp, når noget er svært.

Det faglige arbejdsfællesskab:

 1. Vi flytter hele tiden vores faglighed derhen, hvor det gavner borgeren - Hvis du er i tvivl, skal du gøre det, der er bedst for borgeren.

   
 2. Vi samarbejder på tværs af fagligheder og har dialoger om, hvad der er bedst for borgeren - Du er nysgerrig på, hvad andre fagligheder kan bidrage med.

Det kollegiale arbejdsfællesskab:

 1. Vi arbejder ud fra en forbedringskultur, hvor vi tør blive bedre sammen - Du roser dine kollegaer, men kan også tale om de ting, der kan blive bedre.

   
 2. I vores hverdag hjælper vi hinanden - Din indsats bidrager til din kollegas succes.

Hent pejlemærkerne som pjece

Kontakt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Borups Allé 41

København N