Ansøg om økonomisk hjælp i særlige situationer

På denne side kan du finde links til de digitale ansøgninger til økonomisk hjælp i særlige situationer: enkeltydelser, særlig hjælp til borgere på førtidspension, og socialt frikort.

Inden du søger

Det er en god ide at læse siderne om den hjælp du gerne vil søge om, så du ved hvilke betingelser du skal opfylde for at modtage hjælpen. Det er også en god ide at læse om den dokumentation, du skal aflevere. 

Dokumentation

Husk at du godt kan sende en ansøgning, selvom du ikke har alt dokumentationen – men husk at eftersende dokumentationen hurtigst muligt.

Hvis der er dokumentation, du ikke har digitalt, kan du scanne det, eller tage et billede med din telefon. Hvis du har brug for det, kan du få hjælp til scanning i Enheden for Sociale Ydelsers modtagelser. Her kan du også aflevere dokumentationen i fysisk form. 

Vigtig information før du ansøger om en enkeltydelse

Vis alle

Hvem kan søge?

Du kan søge om enkeltydelser til rimeligt begrundede enkeltudgifter hvis:

 • Du har været ude for ændringer i dine forhold, f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
 • Du eller din ægtefælle ikke selv kan betale udgiften – hverken via indtægt, opsparing, formue, afdragsordning eller lån
 • Udgiften følger af behov, du ikke har kunnet forudse, og det vil gøre det vanskeligt for dig at klare dig selv fremover, hvis du selv skal betale
 • Udgiften er forudsigelig, men det er af helt afgørende betydning for dig og din familie, at udgiften bliver betalt
 • Du har fast og lovligt ophold i Danmark
 • Kommunen vurderer, at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning

Krav til dokumentation

Når du søger om hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, skal du dokumentere din og din ægtefælles økonomi. Al dokumentation skal være aktuel og fra dette kalenderår. Derfor skal du kunne dokumentere:

 • Den udgift, du søger om hjælp til, og begrunde hvorfor du har behov for at få hjælp til denne udgift
 • Indkomstgrundlag, f.eks. lønsedler, oversigt over udbetaling af dagpenge eller SU
 • Indestående på alle dine og din ægtefælles bankkonti for de seneste 3 måneder
 • Udgifter ved din bolig, f.eks. husleje, varme, el, vand, gas og indboforsikring
 • Andre udgifter, f.eks. A-kassekontingent, børnepasning eller børnebidrag
 • Udgifter til lægeordineret medicin
 • Din formue, f.eks. pensionsopsparing, værdi af ejer- eller andelsbolig eller værdi af bil

For at dokumentationen er tilstrækkelig, skal den opfylde kravene.

Læs mere om dokumentationen og kravene til dokumentation

Hvordan indsender jeg dokumentation, som jeg ikke har digitalt?

Du kan finde det meste dokumentation digitalt. På siden ”Dokumentation” kan du få hjælp til, hvor du finder dokumentationen.

Hvis der er dokumentation, du ikke har digitalt, kan du scanne det ind på din computer.

Hvis du ikke har en scanner, kan du få hjælp til scanning i Enheden for Sociale Ydelsers modtagelse i Matthæusgade 1, 1666 København V. Her kan du også aflevere dokumentationen i fysisk form.

Sådan vurderer kommunen din økonomi

Når kommunen vurderer, om du er berettiget til en enkeltydelse, ser vi blandt andet på din og din eventuelle ægtefælles økonomiske situation. Vi ser på, hvor meget du har til rådighed, når du har betalt dine faste udgifter til husleje, el, varme, indboforsikring og lignende. Det bliver også kaldt rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet skal bruges til de udgifter, du selv har indflydelse på. Det er f.eks. mad, tøj, dagligvarer, fritidsaktiviteter, gaver, opsparing, streamingtjenester, afdrag på gæld, telefonsamtaler, toiletartikler og nyanskaffelser.

I Københavns Kommune er der politisk vedtaget et vejledende rådighedsbeløb. Det bruger vi som et vejledende støttepunkt i vurderingen af din økonomi. Selvom du har mindre end det vejledende rådighedsbeløb, har du ikke automatisk ret til en enkeltydelse. Vi vurderer altid dine samlede forhold konkret og individuelt.

Er du gift, indgår din ægtefælles økonomi i vores vurdering.

Bor du sammen med andre voksne, tager vi udgangspunkt i, at I deler de faste udgifter ligeligt.

De vejledende rådighedsbeløb fra 2. marts 2023 er:

 • 6.567 kroner for enlige
 • 10.326 kroner for gifte
 • 5.163 kroner for samlevende (hver)

For pensionister

 • 6.800 kroner for enlige pensionister
 • 10.800 kroner for gifte og samlevende pensionister
 • 5.400 kroner for samlevende (hver)

Digital ansøgning om rimeligt begrundede enkeltudgifter, flytning, indskud, restancer eller lignende

Digital ansøgning om hjælp til tandbehandling, medicin, briller eller anden sygebehandling

Søg digitalt om hjælp til førtidspensionister

Du kan søge supplerende tillæg, for eksempel personligt tillæg og helbredstillæg via borger.dk, eller ved at kontakte Enheden for Sociale Ydelser (hvis du er førtidspensionist eller gift med en førtidspensionist).

Print ansøgningsskema - enkeltydelse

Kontakt

Enheden for Sociale ydelser

Matthæusgade 1

1666 København V

Det vil lette sagsbehandlingen, hvis du oplyser dit telefonnummer, når du skriver til os.