Hjælp til sygebehandling

Du kan søge om hjælp til sygebehandling, der er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet, som du ikke selv har økonomi til at betale.

Du kan søge om hjælp til f.eks. tandbehandling, medicin, briller, eller sygebehandling som kiropraktor, fysioterapi, fodterapi og psykolog. 

Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet efter en faglig vurdering af en læge eller anden relevant fagperson, f.eks. tandlæge eller optiker.

Du kan kun få hjælp, hvis du eller din ægtefælle ikke selv kan betale for behandlingen via indtægter, opsparing, formue, afdragsordning, privat forsikring eller lån.

Kommunen skal altid vurdere muligheden for at dække udgiften efter anden lovgivning først.

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp, hvis behandlingen er påbegyndt eller udført.

Søger du først om hjælp, når du er begyndt på behandlingen, kan det betyde, at du ikke kan få hjælp til udgiften fra kommune.

Særligt om tandbehandling

Du kan have særlige rettigheder i forbindelse med hjælp til tandbehandling, hvis du modtager en ydelse efter aktivloven svarende til niveauet for uddannelseshjælp, kontanthjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Det betyder, at du kan søge om tilskud til tandbehandling ud fra en mere lempelig vurdering. Tilskuddet dækker kun en del af beløbet, men har ikke samme krav om dokumentation.  

Ansøg om enkeltydelse

Følg linket og læs om hvem der kan søge ydelsen, krav til dokumentation og hvordan du indsender dokumentation, du ikke har digitalt. Du kan også læse om hvordan kommunen vurderer din økonomi. Det er en god ide at læse dette, før du søger. 

Vigtig information inden du søger

Vis alle

Hvem kan søge?

Du kan søge om hjælp til sygebehandling hvis:

 • Din behandling er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet efter en faglig vurdering af en læge, tandlæge, optiker eller tilsvarende
 • Din behandling ikke kan dækkes efter anden lovgivning
 • Du ikke har en privat forsikring, der kan dække behandlingen
 • Du eller din ægtefælle ikke kan betale for behandlingen, hverken via indtægt, opsparing, formue, afdragsordning eller lån
 • Du har fast og lovligt ophold i Danmark

Tilskud til tandbehandling med egenbetaling for særlig personkreds

Modtager du ydelser efter aktivloven, kan du være en del af den særlige personkreds, som har ret til tilskud til tandbehandling med få krav til dokumentation. Tilskud betyder, at kommunen betaler en fast andel af udgiften.

Det forudsætter at: du modtager ydelser efter aktivloven på niveau med kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse

De få krav til dokumentation betyder, at du ikke skal dokumentere din økonomi, hvis du kun ønsker den hjælp, du kan få som tilskud.

Du kan også søge hjælp efter behandlingen er begyndt eller afsluttet, hvis prisen for den samlede behandling er under 10.000 kr., og du kun ønsker den hjælp, du kan få som tilskud.

Ønsker du hjælp til udgifter på mere end 10.000 kr. for den samlede behandling, skal du søge om hjælp før du går i gang med behandlingen. Ønsker du kun den hjælp, du kan få som tilskud, skal du ikke dokumentere din økonomi. 

Læs mere om denne rettighed under Tilskud til tandpleje for særlig personkreds

Kontakt Enheden for Sociale Ydelser hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Krav til dokumentation

Når du søger om hjælp til sygebehandling skal du dokumentere en lægelig vurdering af dit behov for behandling, samt dine og din ægtefælles økonomiske forhold. Al dokumentation skal være aktuel og fra dette kalenderår.

Derfor skal du kunne dokumentere:

 • Dit behandlingsbehov, vurderet af læge, tandlæge, optiker eller tilsvarende
 • Udspecificeret behandlingsoverslag fra relevant behandler
 • Medlemskab af sygeforsikring ”danmark”, samt gruppe og anciennitet.
 • Indtægter, som du ikke betaler A-skat af
 • Indestående på alle dine og din ægtefælles bankkonti for de seneste 3 måneder
 • Udgifter ved din bolig, f.eks. husleje, varme, el, vand, gas og indboforsikring
 • Andre udgifter, f.eks. A-kassekontingent, børnepasning eller børnebidrag
 • Din formue, f.eks. pensionsopsparing, værdi af ejer- eller andelsbolig, værdi af bil

Der er særlige krav til dokumentationen, der afhænger af hvilken behandling, du søger hjælp til. For at dokumentationen er tilstrækkelig, skal den opfylde kravene. 

Læs om krav til dokumentation, når du ansøger om en enkeltydelse

Hvordan indsender jeg dokumentation, som jeg ikke har digitalt?

Du kan finde det meste dokumentation digitalt. 

Hvis der er dokumentation, du ikke har digitalt, kan du scanne det ind på din computer.

Hvis du ikke har en scanner, kan du få hjælp til scanning i Enheden for Sociale Ydelsers modtagelse i Matthæusgade 1, 1666 København V. Her kan du også aflevere dokumentationen i fysisk form.

Sådan vurderer kommunen din økonomi

Når kommunen vurderer, om du er berettiget til en enkeltydelse, ser vi blandt andet på din og din eventuelle ægtefælles økonomiske situation. Vi ser på, hvor meget du har til rådighed, når du har betalt dine faste udgifter til husleje, el, varme, indboforsikring og lignende. Det bliver også kaldt rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet skal bruges til de udgifter, du selv har indflydelse på. Det er f.eks. mad, tøj, dagligvarer, fritidsaktiviteter, gaver, opsparing, streamingtjenester, afdrag på gæld, telefonsamtaler, toiletartikler og nyanskaffelser.

I Københavns Kommune er der politisk vedtaget et vejledende rådighedsbeløb. Det bruger vi som et vejledende støttepunkt i vurderingen af din økonomi. Selvom du har mindre end det vejledende rådighedsbeløb, har du ikke automatisk ret til en enkeltydelse. Vi vurderer altid dine samlede forhold konkret og individuelt.

Er du gift, indgår din ægtefælles økonomi i vores vurdering.

Bor du sammen med andre voksne, tager vi udgangspunkt i, at I deler de faste udgifter ligeligt.

De vejledende rådighedsbeløb 2024 er:

 • 6.272 kroner for enlige
 • 10.159 kroner for gifte
 • 5.080 kroner for samlevende (hver)

For pensionister

 • 7.000 kroner for enlige pensionister
 • 11.100 kroner for gifte og samlevende pensionister
 • 5.555 kroner for samlevende (hver)

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til dokumentation og kravene til dokumentation kan du læse mere på siden, hvor du kan ansøge om enkeltydelsen. 

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen om enkeltydelser, som du ikke kan finde svar på, på denne side, kan du kontakte Enheden for Sociale Ydelser.

Du kan kontakte Enheden for Sociale Ydelser telefonisk på telefonnummer +45 33 17 25 33.

Du kan også få hjælp i Enheden for Sociale Ydelsers modtagelse på Matthæusgade 1, 1666 København V.

Telefon- og åbningstider i Enheden for Sociale Ydelser 

Sagsbehandlingstid § 82

Hjælp til sygebehandling, medicin eller lignende (§ 82) (ekskl. tandbehandling)

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist:

42 dage

Hjælp til tandbehandling (§ 82)

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist:

56 dage 

Kontakt

Enheden for Sociale ydelser

Matthæusgade 1

1666 København V