Tilskud til tandpleje for særlig personkreds

Du kan søge om tilskud til tandpleje, hvis du får ydelser efter aktivloven som kontanthjælp eller lignende. Tilskud indebærer egenbetaling.

Modtager du ydelser efter aktivloven på niveau med kontanthjælp, uddannelses-hjælp, overgangsydelse, eller selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, kan du have ret til tilskud til tandbehandling og -pleje.

Det betyder, at du kan søge om tilskud til tandpleje, uden at dokumentere din økonomi eller din formue. Du kan også starte behandlingen inden du søger, hvis den samlede udgift er under 10.000 kr. Begge dele gælder, hvis du ikke ønsker mere hjælp til udgiften end det, du kan få som tilskud.

Ønsker du hjælp til udgifter på mere end 10.000 kr. for den samlede behandling, skal du søge om hjælp før, du går i gang med behandlingen. Ønsker du kun den hjælp, du kan få som tilskud, skal du ikke dokumentere din økonomi. 

Tilskuddet dækker kun en del af udgiften. Hvor meget du kan få i tilskud, afhænger af hvor gammel du er, og hvilken ydelse du modtager efter aktivloven. Tilskuddet indebærer en egenbetaling på 600 kr. om året.

Du kan få tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje. Du kan ikke få tilskud til kosmetisk tandbehandling som f.eks. blegning af tænder. ​ 

Vær særligt opmærksom på

Kommunen vurderer altid din ansøgning ud fra alle relevante bestemmelser. Som noget særligt kan du dog vælge kun at søge den hjælp til tandbehandling, som du kan modtage som tilskud. Det skal du gøre opmærksom på, når du søger om hjælpen.

Hvis du vil søge om hjælp til mere end du kan få dækket som tilskud, gælder de regler, der er beskrevet under Hjælp til sygebehandling.

Spørgsmål og svar om ansøgning om tilskud til tandpleje for særlig personkreds

Vis alle

Hvem hører under "særlig personkreds"?

Du kan få tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje hvis du har fast og lovligt ophold i Danmark, og modtager en af følgende ydelser:  

  • Uddannelseshjælp, kontanthjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. 
  • Ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse eller revalideringsydelse svarende til, hvad du ville få i kontanthjælp eller tilsvarende ydelse, og opfylder reglerne for at modtage en sådan ydelse, blandt andet om formue. 
  • Særlig hjælp efter aktivloven § 27a sammen med din førtidspension, og disse ydelser til sammen svarer til niveauet for kontanthjælp eller tilsvarende ydelse.

Alle andre kan søge om hjælp til tandbehandling efter de bestemmelserne, du kan læse om under hjælp til sygebehandling.

Hvad sker der hvis det samlede behandlingsforløb er over 10.000 kroner?

Hvis dit samlede behandlingsforløb koster mere end 10.000 kr., skal du skal være opmærksom på at:  

  • Du skal søge om tilskuddet før du går i gang med behandlingen 
  • Du kan kun få tilskud til behandling, der er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
  • Du skal ikke dokumentere din økonomiske situation, hvis du kun søger tilskud 

Prisen for det samlede behandlingsforløb udgøres af din egen udgift og tilskuddet fra den offentlige sygesikring.  

Det er tandlægens vurdering, om din behandling er et samlet behandlingsforløb. Tal med din tandlæge hvis du er i tvivl.  

Hvis du vil søge om hjælp til mere end du kan få dækket som tilskud, gælder de regler, der er beskrevet under Hjælp til sygebehandling.

Kontakt Enheden for Sociale Ydelser, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Hvor meget skal jeg selv betale?

Når du søger om tilskud til tandpleje har du en egenbetaling på 600 kr. om året. Tilskuddets størrelse, og derfor hvor meget du selv skal betale ud over de 600 kr., afhænger af hvor gammel du er: 

18 til 24 år

Du får tilskud til 100% af dine udgifter til tandbehandling, ud over de 600 kr., du selv skal betale årligt.    

25-29 år uden danskbonus/aktivitetstillæg/barselstillæg

Du får tilskud til 100 % af dine udgifter til tandbehandling, ud over de 600 kr., du selv skal betale årligt.  

25-29 år, der modtager danskbonus/aktivitetstillæg/barselstillæg

Du får tilskud til 65 % af dine udgifter til tandbehandling, ud over de 600 kr., du selv skal betale årligt. Du skal også selv betale de resterende 35%.  

30 år og derover

Du får tilskud til 65% af dine udgifter til tandbehandling, ud over de 600 kr., som du selv skal betale årligt. Du skal selv betale de resterende 35%.  

Ansøg om enkeltydelse

Følg linket og læs om hvem der kan søge ydelsen, krav til dokumentation og hvordan du indsender dokumentation, du ikke har digitalt. Du kan også læse om hvordan kommunen vurderer din økonomi. Det er en god ide at læse dette, før du søger. 

Vigtig information inden du søger

Vis alle

Hvem kan søge?

Du kan få tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje hvis du har fast og lovligt ophold i Danmark, og modtager en af følgende ydelser:  

Uddannelseshjælp, kontanthjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. 

Ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse eller revalideringsydelse svarende til, hvad du ville få i kontanthjælp eller tilsvarende ydelse, og opfylder reglerne for at modtage en sådan ydelse, blandt andet om formue. 

Særlig hjælp efter aktivloven § 27a sammen med din førtidspension, og disse ydelser til sammen svarer til niveauet for kontanthjælp eller tilsvarende ydelse.

Alle andre kan søge om hjælp til tandbehandling efter de bestemmelserne, du kan læse om under Hjælp til sygebehandling.

Krav til dokumentation

Hvis du søger om tilskud til tandpleje med egenbetaling, er der lempede krav til dokumentationen, i forhold til hvis du søger om hjælp til hele udgiften ved din tandbehandling. Al dokumentation skal være aktuel og fra dette kalenderår.

Du skal dokumentere: 

  • Dokumentation for eventuel egenbetaling i dette kalenderår 
  • Behandlingsoverslag eller regning fra tandlægen 
  • Evt. medlemskab af Sygeforsikring ”danmark”, samt hvilken gruppe du er i. 

For at dokumentationen er tilstrækkelig, skal den opfylde kravene. Læs mere om dokumentationen og kravene til dokumentation i højre side "Dokumentation"

OBS: Hvis behandlingen overstiger 10.000 kr., eller hvis du ønsker at søge hjælp til hele udgiften samt egenbetalingen, gælder der andre krav.

Læs mere under For Tandbehandlinger over 10.000 kr. og Hjælp til sygebehandling.

Hvordan indsender jeg dokumentation, som jeg ikke har digitalt?

Du kan finde det meste dokumentation digitalt. På siden ”Dokumentation” kan du få hjælp til, hvor du finder dokumentationen.

Hvis der er dokumentation, du ikke har digitalt, kan du scanne det ind på din computer.

Hvis du ikke har en scanner, kan du få hjælp til scanning i Enheden for Sociale Ydelsers modtagelse i Matthæusgade 1, 1666 København V. 

Her kan du også aflevere dokumentationen i fysisk form.

Sådan vurderer kommunen din økonomi

Når du søger om tilskud til tandbehandling eller tandpleje med egenbetaling, vurderer kommunen ikke din økonomi.  

Hvis du søger hjælp til hele udgiften ved din tandbehandling, vurderer kommunen din og din ægtefælles økonomi og formue.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til dokumentation og kravene til dokumentation kan du læse mere på siden, hvor du kan ansøge om enkeltydelsen. 

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen om enkeltydelser, som du ikke kan finde svar på, på denne side, kan du kontakte Enheden for Sociale Ydelser.

Du kan kontakte Enheden for Sociale Ydelser telefonisk på telefonnummer +45 33 17 25 33.

Du kan også få hjælp i Enheden for Sociale Ydelsers modtagelse på Matthæusgade 1, 1666 København V eller på Lærkevej 18, 2400 København NV.

Sagsbehandlingstid § 82a

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist:

56 dage

Gennemsnitligsagsbehandlingstid:

45 dage for januar-maj 2023

Kontakt

Enheden for Sociale ydelser

Matthæusgade 1

1666 København V