Hjælp til flytteudgifter

Du kan søge om hjælp til flytteudgifter, hvis flytningen forbedrer din bolig- eller erhvervssituation, og du ikke har økonomi til at betale. Støtten er en enkeltydelse.

Du kan søge om hjælp til flytteudgifter som fx indskud, depositum og flytning. Du kan også søge om hjælp til 1. måneds husleje, hvis det er en betingelse for at flytte ind i boligen, at denne husleje betales forud, f.eks. sammen med depositummet.

Du kan søge om flyttehjælp, hvis flytningen er en boligmæssig forbedring for dig og/eller din familie. Du kan også søge, hvis flytningen giver umiddelbar udsigt til fast beskæftigelse, så du kan forsørge dig selv. Du kan desuden søge, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold, som f.eks. sygdom eller samlivsophør, og flytteudgiften er af afgørende betydning for dig og din familie. 

Du kan kun få hjælp, hvis du eller din ægtefælle ikke selv kan betale for behandlingen via indtægter, opsparing, formue, afdragsordning eller lån.

Kommunen skal altid vurdere muligheden for at dække udgiften efter anden lovgivning først.

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp, hvis du har påtaget dig udgiften, f.eks. skrevet under på en lejekontrakt, før du søger om hjælp. Kontakt Enheden for Sociale Ydelser hvis du har spørgsmål.

Hvis du har boligproblemer, har du ikke automatisk ret til flyttehjælp til en bestemt bolig. Der kan også være andre midlertidige løsninger, der kan indgå i vurderingen.

Hjælp til betaling af depositum og indskud skal altid betales tilbage.

 

Ansøg om enkeltydelse

Følg linket og læs om hvem der kan søge ydelsen, krav til dokumentation og hvordan du indsender dokumentation, du ikke har digitalt. Du kan også læse om hvordan kommunen vurderer din økonomi. Det er en god ide at læse dette, før du søger. 

Vigtig information inden du søger

Vis alle

Hvem kan søge?

Du kan søge om hjælp til flytning, hvis:

 • Du flytter inden for eller til Københavns Kommune
 • Flytningen forbedrer din eller din families boligforhold
 • Flytningen muliggør umiddelbart fast beskæftigelse for dig, så du kan forsørge dig selv
 • Du eller din ægtefælle ikke selv har mulighed for at betale, hverken via indtægter, opsparing, formue, lån eller afdragsordning.
 • Du ikke har påtaget dig udgifter i forbindelse med flytningen, f.eks. underskrevet en lejekontrakt.

Hvis du har skrevet under på lejekontrakten før du søger om hjælp, risikerer du at få afslag. Kontakt Enheden for Sociale Ydelser hvis du har spørgsmål.

OBS hvis du søger indskud: Hvis den bolig, du skal flytte ind i, er bygget efter april 1964, skal du søge hjælp til indskud. 

Læs mere om lån til beboertilskud på kk.dk

Krav til dokumentation

Du skal dokumentere dine nuværende og kommende boligforhold.

Du skal også dokumentere dine og din ægtefælles økonomiske forhold. Al dokumentation skal være aktuel og fra dette kalenderår. Derfor skal du kunne dokumentere:

 • 2 skriftlige tilbud på flytteomkostninger fra flyttefirmaer, hvis du sørger hjælp til selve flytningen
 • Kopi af lejekontrakt fra fraflytningslejligheden
 • Kopi af lejekontrakt i tilflytningslejligheden
 • Indkomstgrundlag, f.eks. lønsedler, oversigt over udbetaling af dagpenge eller SU
 • Indtægter, som du ikke betaler A-skat af
 • Indestående på alle dine og din ægtefælles bankkonti for de seneste 3 måneder
 • Udgifter ved din bolig, f.eks. husleje, varme, el, vand, gas og indboforsikring
 • Andre udgifter, f.eks. A-kassekontingent, børnepasning eller børnebidrag
 • Din formue, f.eks. pensionsopsparing, værdi af ejer- eller andelsbolig, værdi af bil

For at dokumentationen er tilstrækkelig, skal den opfylde kravene.

Læs om krav til dokumentation, når du ansøger om en enkeltydelse

Sådan vurderer kommunen din økonomi

Når kommunen vurderer, om du er berettiget til en enkeltydelse, ser vi blandt andet på din og din eventuelle ægtefælles økonomiske situation. Vi ser på, hvor meget du har til rådighed, når du har betalt dine faste udgifter til husleje, el, varme, indboforsikring og lignende. Det bliver også kaldt rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet skal bruges til de udgifter, du selv har indflydelse på. Det er f.eks. mad, tøj, dagligvarer, fritidsaktiviteter, gaver, opsparing, streamingtjenester, afdrag på gæld, telefonsamtaler, toiletartikler og nyanskaffelser.

I Københavns Kommune er der politisk vedtaget et vejledende rådighedsbeløb. Det bruger vi som et vejledende støttepunkt i vurderingen af din økonomi. Selvom du har mindre end det vejledende rådighedsbeløb, har du ikke automatisk ret til en enkeltydelse. Vi vurderer altid dine samlede forhold konkret og individuelt.

Er du gift, indgår din ægtefælles økonomi i vores vurdering.

Bor du sammen med andre voksne, tager vi udgangspunkt i, at I deler de faste udgifter ligeligt.

De vejledende rådighedsbeløb 2024 er:

 • 6.272 kroner for enlige
 • 10.159 kroner for gifte
 • 5.080 kroner for samlevende (hver)

For pensionister

 • 7.000 kroner for enlige pensionister
 • 11.100 kroner for gifte og samlevende pensionister
 • 5.555 kroner for samlevende (hver)

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til dokumentation og kravene til dokumentation kan du læse mere på siden, hvor du kan ansøge om enkeltydelsen. 

Du kan også kontakte os pr. telefon eller personligt i modtagelsen.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen om enkeltydelser, som du ikke kan finde svar på, på denne side, kan du kontakte Enheden for Sociale Ydelser.

Du kan kontakte Enheden for Sociale Ydelser telefonisk på telefonnummer +45 33 17 25 33.

Du kan også få hjælp i Enheden for Sociale Ydelsers modtagelse på Matthæusgade 1, 1666 København V.

Telefon- og åbningstider for Enheden for Sociale Ydelser

Vær opmærksom på at ansøgningen skal sendes til tilflytterkommunen

Ansøgning om hjælp til flytteudgifter, skal sendes til den kommune, du flytter til. Det betyder, at du kan søge her, hvis du flytter inden for eller til Københavns Kommune.

Sagsbehandlingstid § 85

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist

28 dage

Gennemsnitligsagsbehandlingstid § 85

17 dage for januar-maj 2023

Kontakt

Enheden for Sociale ydelser

Matthæusgade 1

1666 København V