Særlig støtte til brøkpensionister

Brøkpension gives til borgere, der ikke har optjent den fulde ret til folkepension eller førtidspension.

Det kan fx være, hvis du har arbejdet flere år i udlandet, eller hvis du er kommet til landet i en sen alder.

Brøkpensionen bliver derfor beregnet i forhold til det antal år, du har boet i Danmark. Jo kortere tid, du har boet i Danmark, desto mindre bliver din pension.

Der er derfor mulighed for, at brøkpensionister søger om særlig støtte på følgende måde:

Førtidspensionister år kan søge om personligt tillæg (førtidspension tilkendt før 1.1.2003). Du kan også søge tillæg efter aktivlovens § 27a (førtidspension tilkendt efter 1.1.2003) - Her gælder de samme regler som for kontanthjælp. Det betyder, at du ikke kan få supplerende hjælp, hvis du har andre indtægter eller en formue, der kan dække dit økonomiske behov. Tillægget skal søges hos Socialforvaltningen, Borgercenter Voksne, Enheden for Sociale Ydelser.

Folkepensionister kan søge om personligt tillæg. Tillægget skal søges hos Borgerservice – Tillæg 65+.

Den særlige støtte pr. måned kan højest udgøre det beløb, der ville blive udbetalt, hvis du var berettet til fuld pension. 

Ansøg om særlig støtte til brøkpensionister

Er du førtidspensionist, kan du henvende dig i Enheden for Sociale Ydelser i Borgercenter Voksne, og få udleveret skemaet, som du kan returnere med posten til Enheden for Sociale Ydelser.

Du kan også ringe til Enheden for Sociale Ydelser og få et ansøgningsskema sendt hjem til dig.

Har du en allerede en sag i Socialforvaltningen skal du henvende dig i den enhed, du er tilknyttet og få udleveret skemaet.

Er du folkepensionist kan du henvende dig telefonisk til Borgerservice – Tillæg 65+ på telefonnummer: 33 66 33 66.

Kontakt hvis du er førtidspensionist

Enheden for Sociale ydelser

Matthæusgade 1

1666 København V

Kontakt hvis du er folkepensionist

Folkepension København

Telefontider

Mandag

10:00 - 14:00

Tirsdag

10:00 - 14:00

Torsdag

10:00 - 14:00

Fredag

10:00 - 14:00