Hjælp til midlertidige huslejeudgifter

Du kan søge om hjælp til midlertidige huslejeudgifter, hvis du er udsættelsestruet, og du ikke har økonomi til at betale huslejerestancen. Støtten er en enkeltydelse.

Du kan søge om hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance. Det vil sige, at din udlejer har oplyst, at dit lejemål bliver ophævet, hvis restancen ikke bliver betalt. Samtidig skal hjælpen på sigt kunne forebygge, at du bliver sat ud af din bolig.

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp, som skal dække økonomiske sanktioner i f.eks. din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller tilsvarende.  

Hjælpen kan blive betinget af, at du siger ja til at deltage i gældsrådgivning, indgår i en aftale om administration eller medvirker til at lægge en plan for at flytte til en mere passende bolig.

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp til en udgift, du allerede har betalt. Søger du først om hjælp, når du har betalt, kan det betyde, at du ikke kan få hjælp til udgiften fra kommunen.

 

Ansøg om enkeltydelse

Følg linket og læs om hvem der kan søge ydelsen, krav til dokumentation og hvordan du indsender dokumentation, du ikke har digitalt. Du kan også læse om hvordan kommunen vurderer din økonomi. Det er en god ide at læse dette, før du søger. 

Vigtig information inden du søger

Vis alle

Hvem kan søge?

Du kan søge om enkeltydelser til rimeligt begrundede udgifter hvis:

 • Du er udsættelsestruet på grund af manglende betaling af husleje (huslejerestancer)
 • Din udlejer oplyser, at du bliver sat ud af din bolig, hvis huslejerestancen ikke bliver betalt
 • Hjælpen bidrager til, at du kan blive i din bolig på længere sigt
 • Du eller din ægtefælle ikke selv kan betale huslejerestancen – hverken via indtægt, opsparing, formue, afdragsordning eller lån

Krav til dokumentation

Når du ansøger om hjælp til midlertidige huslejeudgifter skal du dokumentere dine og din ægtefælles økonomiske forhold. Du skal også dokumentere, at du risikerer at blive sat ud af din bolig, hvis huslejerestancen ikke bliver betalt. Al dokumentation skal være aktuel og fra dette kalenderår.

Derfor skal du kunne dokumentere:

 • Dokumentation for at du risikerer at blive sat ud af din bolig, hvis huslejerestancen ikke bliver betalt, f.eks. brev fra udlejer
 • Indkomstgrundlag, f.eks. lønsedler, oversigt over udbetaling af dagpenge eller SU
 • Indtægter, som du ikke betaler A-skat af
 • Indestående på alle dine og din ægtefælles bankkonti for de seneste 3 måneder
 • Udgifter ved din bolig, f.eks. husleje, varme, el, vand, gas og indboforsikring
 • Andre udgifter, f.eks. A-kassekontingent, børnepasning eller børnebidrag
 • Udgifter til lægeordineret medicin
 • Din formue, f.eks. pensionsopsparing, værdi af ejer- eller andelsbolig, værdi af bil

Læs mere om krav til dokumentation, når du ansøger om en enkeltydelse

Hvordan indsender jeg dokumentation, som jeg ikke har digitalt?

Du kan finde det meste dokumentation digitalt. 

Hvis der er dokumentation, du ikke har digitalt, kan du scanne det ind på din computer.

Hvis du ikke har en scanner, kan du få hjælp til scanning i Enheden for Sociale Ydelsers modtagelse i Matthæusgade 1, 1666 København V. Her kan du også aflevere dokumentationen i fysisk form.

Sådan vurderer kommunen din økonomi

Når kommunen vurderer, om du er berettiget til en enkeltydelse, ser vi blandt andet på din og din eventuelle ægtefælles økonomiske situation. Vi ser på, hvor meget du har til rådighed, når du har betalt dine faste udgifter til husleje, el, varme, indboforsikring og lignende. Det bliver også kaldt rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet skal bruges til de udgifter, du selv har indflydelse på. Det er f.eks. mad, tøj, dagligvarer, fritidsaktiviteter, gaver, opsparing, streamingtjenester, afdrag på gæld, telefonsamtaler, toiletartikler og nyanskaffelser.

I Københavns Kommune er der politisk vedtaget et vejledende rådighedsbeløb. Det bruger vi som et vejledende støttepunkt i vurderingen af din økonomi. Selvom du har mindre end det vejledende rådighedsbeløb, har du ikke automatisk ret til en enkeltydelse. Vi vurderer altid dine samlede forhold konkret og individuelt.

Er du gift, indgår din ægtefælles økonomi i vores vurdering.

Bor du sammen med andre voksne, tager vi udgangspunkt i, at I deler de faste udgifter ligeligt.

De vejledende rådighedsbeløb 2024 er:

 • 6.272 kroner for enlige
 • 10.159 kroner for gifte
 • 5.080 kroner for samlevende (hver)

For pensionister

 • 7000 kroner for enlige pensionister
 • 11.100 kroner for gifte og samlevende pensionister
 • 5.555 kroner for samlevende (hver)

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til dokumentation og kravene til dokumentation kan du læse mere under ”Dokumentation”.  Du kan også kontakte os pr. telefon eller personligt i modtagelsen.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen om enkeltydelser, som du ikke kan finde svar på, på denne side, kan du kontakte Enheden for Sociale Ydelser.

Du kan kontakte Enheden for Sociale Ydelser telefonisk på telefonnummer +45 33 17 25 33.

Du kan også få hjælp i Enheden for Sociale Ydelsers modtagelse på Matthæusgade 1, 1666 København V eller på Lærkevej 18, 2400 København NV. 

Telefon- og åbningstider i Enheden for Sociale Ydelser

Sagsbehandlingstid § 81a

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist:

28 dage

Gennemsnitligsagsbehandlingstid § 81a:

20 dage for januar-maj 2023 

Kontakt

Enheden for Sociale ydelser

Matthæusgade 1

1666 København V