Hjælp til folkepensionister og førtidspensionister

Som pensionist kan du få forskellige tilskud og tillæg, hvis du er vanskeligt stillet økonomisk. Du kan også søge om hjælpemidler og hjemmepleje.

Tilskud og tillæg

Vis alle

Helbredstillæg

Som pensionist kan du søge helbredstillæg til at betale nogle typer medicin og behandling.

Du kan søge tillægget, hvis du er folkepensionist, eller du blev førtidspensionist før den 1. januar 2003.

Læs mere om helbredstillæg

Personligt tillæg

Hvis du er særligt vanskeligt stillet økonomisk, kan du søge personligt tillæg. Der er ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til, men det kan fx være udgifter til betaling af tandbehandling og flyttehjælp til visiteret bolig, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg.

Du kan søge tillægget, hvis du er folkepensionist, eller du blev førtidspensionist før den 1. januar 2003.

Læs mere om personligt tillæg

Tilskud til transport

Som folkepensionist kan du søge om tilskud til transport til læge, speciallæge og andre behandlere.

Læs mere om tilskud til transport

Varmetillæg

Du kan søge om tilskud til dine varmeudgifter, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003, uanset om du er lejer eller ejer.

Læs mere om varmetillæg (borger.dk)

Ældrecheck

Som folkepensionist kan du få ældrecheck, hvis du opfylder bestemte betingelser.

Læs mere om ældrecheck (borger.dk)

Legater

Københavns Kommune administrerer en række legater, som folkepensionister med særlig dårlig økonomi kan søge. Læs mere om legater for trængende

Læs mere om legater for trængende

Bolig

Vis alle

Boliger til ældre

Du kan søge om en pleje- eller ældrebolig, hvis du har behov for en bolig, der er indrettet specielt til ældre med nedsat funktionsniveau. 

Læs mere om pleje- og ældreboliger

Boligstøtte

Som folke- eller førtidspensionist, kan du søge boligstøtte til både leje-, ejer- eller andelsboliger.

Læs mere om boligstøtte (borger.dk)

Lån til beboerindskud

Som folkepensionist kan du søge om lån til betaling af beboerindskud, hvis du fx har fået tilbudt en almen ældrebolig.

Læs mere om at søge om lån til beboerindskud

Lån til betaling af ejendomsskatter (indefrysning)

Som folkepensionist eller førtidspensionist kan du søge om et lån til betaling af ejendomsskat. Det kalder man indefrysning.

Læs mere om ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (borger.dk)

Læs mere om betaling af ejendomsskatter og afgifter (borger.dk)

Hjælpemidler og hjemmepleje

Vis alle

Hjælpemidler

Du kan søge om hjælpemidler, forbrugsgoder og hjælp til ændringer af din bolig, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Læs mere om hvordan du søger hjælpemidler

Hjemmepleje

Hvis du får brug for støtte til at klare dig i hverdagen, har Københavns Kommune en række tilbud til dig. 

Læs mere om hjemmepleje

Mere for pensionister

Vis alle

Bliv klar til pension

På Borger.dk kan du finde guides om, hvordan du søger folkepension og hvordan du planlægger din pension.

Læs mere om hvordan du søger folkepension (borger.dk)

Læs mere om hvordan du planlægger din pension (borger.dk)

Fritagelse for Digital Post

Hvis du ikke er i stand til at modtage post fra det offentlige digitalt, kan du få brevpost i stedet.

Læs mere om fritagelse for Digital Post

Ældrerådet

Ældrerådet i København er ældre borgeres direkte talerør til byens politikere.

Læs mere om Ældrerådet

Slægtsforskning

Hvis du har brug for at finde oplysninger om afdøde familiemedlemmer, der har boet i Københavns Kommune, kan Folkeregisteret hjælpe dig.

Læs mere om slægtsforskning

Se hvornår du kan gå på folkepension

Din folkepensionsalder afhænger af, hvornår du er født.

Læs mere om folkepension

Kontakt

Folkepension København

Postboks 887

2400 København NV

Telefontider

Mandag

10:00 - 14:00

Tirsdag

10:00 - 14:00

Torsdag

10:00 - 14:00

Fredag

10:00 - 14:00