Hjælp til samværsudgifter

Du kan søge om hjælp til udgifter ved samvær med dine egne børn under 18 år, som du ikke bor sammen med.

Du kan søge hjælp til udgifter ved samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos dig. Du skal kunne dokumentere din ret til samvær enten ved en samværsresolution, eller anden dokumentation for aftale om samvær med den forælder, dine børn bor hos.

Bor børnene hos dig, kan du søge om enkeltydelse til barnets transport i forbindelse med samvær med den forælder, børnene ikke bor hos.

Du kan også søge om hjælp til samværsudgifter med et bortadopteret barn, hvis du har fået fastsat samvær med barnet.

Du kan søge om hjælp til rimelige udgifter ved samværet, som vil kunne betales af en almindelig lønindtægt. Det kan f.eks. være udgifter til mad, transport, eller en aktivitet.

Du kan ikke få enkeltydelse til samvær med børn anbragt uden for hjemmet.

 

Ansøg om enkeltydelse

Følg linket og læs om hvem der kan søge ydelsen, krav til dokumentation og hvordan du indsender dokumentation, du ikke har digitalt. Du kan også læse om hvordan kommunen vurderer din økonomi. Det er en god ide at læse dette, før du søger. 

Vigtig information inden du søger

Vis alle

Hvem kan søge?

Du kan søge om hjælp til samværsudgifter hvis:

 • Barnet/børnene er under 18
 • Du ikke bor sammen med barnet/børnene
 • Du har ret til samvær med barnet/børnene
 • De udgifter du søger om, er rimelige i forhold til det aftalte samvær, børnenes forhold, og hvad der vil kunne betales af en normal lønindtægt
 • Udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning
 • Du ikke selv kan betale, hverken via indtægt, opsparing eller formue

Krav til dokumentation

Du skal dokumentere din ret til samvær, dine økonomiske forhold, og udgifterne i forbindelse med samværet.

Al dokumentation skal være aktuel og fra dette kalenderår. Derfor skal du kunne dokumentere:

 • Samværets omfang ved samværsresolution, skriftlig aftale om samvær mellem forældrene eller samtykke til at kontakte bopælsforælder om samvær
 • Begrundelse for det ansøgte
 • Udgiften til det ansøgte, f.eks. kvitteringer, billetter eller lignende
 • Præcisering af evt. udgifter til transport, f.eks. ved oplysninger om transportform og dokumentation for pris
 • Præcisering af evt. udgifter til aktiviteter, f.eks. sted, dato og tidspunkt for aktivitet samt prisen for voksen og barn
 • Indkomstgrundlag, f.eks. lønsedler, oversigt over udbetaling af dagpenge eller SU
 • Indtægter, som du ikke betaler A-skat af
 • Indestående på alle dine og din ægtefælles bankkonti for de seneste 3 måneder
 • Udgifter ved din bolig, f.eks. husleje, varme, el, vand, gas og indboforsikring
 • Andre udgifter, f.eks. A-kassekontingent, børnepasning eller børnebidrag
 • Din formue, f.eks. pensionsopsparing, værdi af ejer- eller andelsbolig, værdi af bil

For at dokumentationen er tilstrækkelig, skal den opfylde kravene.

Hvordan indsender jeg dokumentation, som jeg ikke har digitalt?

Du kan finde det meste dokumentation digitalt. 

Hvis der er dokumentation, du ikke har digitalt, kan du scanne det ind på din computer.

Hvis du ikke har en scanner, kan du få hjælp til scanning i Enheden for Sociale Ydelsers modtagelse i Matthæusgade 1, 1666 København V. 

Her kan du også aflevere dokumentationen i fysisk form.

Sådan vurderer kommunen din økonomi

Når kommunen vurderer, om du er berettiget til en enkeltydelse, ser vi blandt andet på din og din eventuelle ægtefælles økonomiske situation. Vi ser på, hvor meget du har til rådighed, når du har betalt dine faste udgifter til husleje, el, varme, indboforsikring og lignende. Det bliver også kaldt rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet skal bruges til de udgifter, du selv har indflydelse på. Det er f.eks. mad, tøj, dagligvarer, fritidsaktiviteter, gaver, opsparing, streamingtjenester, afdrag på gæld, telefonsamtaler, toiletartikler og nyanskaffelser.

I Københavns Kommune er der politisk vedtaget et vejledende rådighedsbeløb. Det bruger vi som et vejledende støttepunkt i vurderingen af din økonomi. Selvom du har mindre end det vejledende rådighedsbeløb, har du ikke automatisk ret til en enkeltydelse. Vi vurderer altid dine samlede forhold konkret og individuelt.

Er du gift, indgår din ægtefælles økonomi i vores vurdering.

Bor du sammen med andre voksne, tager vi udgangspunkt i, at I deler de faste udgifter ligeligt.

De vejledende rådighedsbeløb 2024 er:

 • 6.272 kroner for enlige
 • 10.159 kroner for gifte
 • 5.080 kroner for samlevende (hver)

For pensionister

 • 7.000 kroner for enlige pensionister
 • 11.100 kroner for gifte og samlevende pensionister
 • 5.555 kroner for samlevende (hver)

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til dokumentation og kravene til dokumentation kan du læse mere på siden, hvor du kan ansøge om enkeltydelsen. 

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen om enkeltydelser, som du ikke kan finde svar på, på denne side, kan du kontakte Enheden for Sociale Ydelser.

Du kan kontakte Enheden for Sociale Ydelser telefonisk på telefonnummer +45 33 17 25 33.

Du kan også få hjælp i Enheden for Sociale Ydelsers modtagelse på Matthæusgade 1, 1666 København V.

Telefon og åbningstider i Enheden for Sociale Ydelser

Sagsbehandlingstid § 83

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist:

28 dage

Gennemsnitligsagsbehandlingstid § 83:

30 dage for januar-maj 2023

Kontakt

Enheden for Sociale ydelser

Matthæusgade 1

1666 København V